Informacje ogólne:

 

Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu

Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 799 zł

 

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

 

PROGRAM KURSU:

CorelDRAW
1. Zaawansowane techniki transformacji obiektów /2 godz/:
– edycja krzywej Béziera i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu.
2. Elementy wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki) /1 godz/.
3. Konfiguracja programu /1 godz/.
4. Drukowanie /1 godz/.

Photoshop
1. Złożone techniki edycji zdjęć cyfrowych /2 godz/.
2. Malarstwo cyfrowe /2 godz/.
3. Wykorzystanie ścieżek /3 godz/.
4. Zaawansowane techniki pracy z warstwami /3 godz/.
5. Inne techniki obróbki zdjęć /3 godz/.

Illustrator
1. Podstawowe techniki rysownicze:
– tworzenie figur geometrycznych,
– typy i zastosowanie pędzli,
– zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach,
– techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka gradientu).
2. Efekty specjalne.
3. Malowanie w Illustratorze.
4. Rysowanie piórkiem i ołówkiem.
5. Praca z tekstem.
6. Tworzenie: reklamy, wizytówki, broszury.

Wykaz literatury:

– D. McClelland, L. U. Fuller, R. C. Fuller, Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia,  tłumaczenie: M. Dadan, Helion.

– A. Owczarz, Photoshop CS.Kurs, Helion.

– P. Davis, Po prostu CorelDRAW 9 PL, tłumaczenie: M. Stryjek, J. Stolarczyk, Helion.

– Steve Bain, Nick Wilkinson, CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik, tłumaczenie: Z. Zabłocki, Helion.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).