Informacje ogólne:

Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 799

 

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

 

PROGRAM KURSU:

Photoshop
1. Narzędzia od grafiki wektorowej /2 godz/:
– wypełnianie kolorem,
– zmiana wyglądu konturu,
– przekształcanie obiektów.
2. Wykorzystanie masek /3 godz/:
– korekcja przy użyciu maski,
– tworzenie maski gradientowej.
3. Przygotowanie zdjęć do publikacji /3 godz/:
– zmiana parametrów zdjęcia (rozdzielczość, wielkość),
– zmiana modelu koloru.
4. Modele kolorów. Ustawienia użytkownika /3 godz/:
– modele RGB, CMYK oraz HSB,
– duotony,
– praca ze starymi zdjęciami,
– dobieranie kolorów,
– wykorzystanie kanałów,
– bichromia,
– stosowanie modelu Lab.
5. Skanowanie obiektów graficznych /1 godz/:
– działanie i parametry skanerów,
– techniki skanowania,
– wskazówki do skanowania.

Illustrator
1. Wstawianie i techniki pracy z tekstem /3 godz/:
– otaczanie grafiki tekstem,
– łączenie grafiki z tekstem,
– odstępy między obiektami.
2. Warstwy /3 godz/:
– wstawianie warstw,
-wykorzystanie warstw.
3. Redakcja techniczna /4 godz/:
– dobór marginesów,
– zasady składu tekstów.
4. Poligrafia /4 godz/:
– zmiana parametrów zdjęć przeznaczonych do druku,
– przygotowanie publikacji do druku,
– ustawianie znaczników drukarskich,
– przygotowanie prac wieloużytkowych.
5. Przygotowanie reklamy /4godz/.

Wykaz literatury:

– DekeMcClelland, Laurie Ulrich Fuller, Robert C.Fuller, Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia, tłumaczenie: Michał Dadan), Helion.

– Anna Owczarz, Photoshop CS. Kurs, Helion.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).