Centrum Kursów i Szkoleń College Medyczny zaprasza do udziału w nowych kursach komputerowych przeznaczonych dla początkujących i zaawansowanych. Podczas trzystopniowych kursów będą Państwo mogli zapoznać się z podstawami obsługi komputera, jak również poznać zaawansowane możliwości aplikacji biurowych.

Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

Budowa i zasada działania komputera.
Podstawy obsługi komputera.
Podstawowe aplikacje użytkowe (edytor tekstu, przeglądanie dokumentów, przeglądanie zdjęć, programy multimedialne).
Korzystanie z zasobów Internetu – przeglądarki internetowe, szybkie wyszukiwanie informacji.
Korzystanie z poczty elektronicznej (zakładanie konta e-mail, programy pocztowe).
Korzystanie z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+).
Bezpieczeństwo w sieci – rodzaje zagrożeń w Internecie, pakiety ochronne.
Programy antywirusowe instalacja i konfiguracja.
Filtrowanie i blokowanie niepożądanych treści.
Komunikatory internetowe – Skype.
Bezpieczne zakupy przez Internet.
Konfiguracja Windows – konta użytkowników.

Wykaz literatury:

– Budowa komputera PC, Helion, Gliwice.

– Piotr Czarny, Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu, Helion.

– Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Rolan Zimek, MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II, Helion.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).