Centrum Kursów i Szkoleń College Medyczny zaprasza do udziału w nowych kursach komputerowych przeznaczonych dla początkujących i zaawansowanych. Podczas trzystopniowych kursów będą Państwo mogli zapoznać się z podstawami obsługi komputera, jak również poznać zaawansowane możliwości aplikacji biurowych.

Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw korzystania z pakietu MS Office.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

Obsługa aplikacji pakietu MS Office.
Edytor tekstu MS Word
Podstawowe formatowanie tekstu – wyróżnianie słów i zdań, kroje czcionek, rozmiary.
Akapity i odstępy, interlinia.
Wyrównanie tekstu, dzielenie wierszy.
Nagłówki i automatyczne style tekstu.
Automatyczne spisy treści, indeksy i bibliografia.
Nagłówek i stopka dokumentu (numeracja stron, data).
Tworzenie tabel, edycja i formatowanie wyglądu tabel.
Wstawianie grafiki (zdjęcia, obrazki, kształty geometryczne, ozdobne nagłówki).
Proste wykresy.
Wzory matematyczne i symbole specjalne.
Drukowanie i eksportowanie dokumentu.
Arkusz kalkulacyjny MS Excel
Praca z arkuszami kalkulacyjnymi.
Formatowanie komórek.
Operacje na komórkach.
Formuły.
Analiza danych.
Wykresy w Excelu.
Drukowanie arkuszy kalkulacyjnych.
Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint.
Wybór odpowiedniego tła i układu slajdu.
Szablony prezentacji.
Kroje i rozmiary czcionek, dopasowane do urządzenia wyświetlającego.
Wstawianie interesujących grafik i multimediów.
Efekty przejścia slajdów i animacje.
Notatki, przypisy i komentarze.
Uporządkowanie slajdów i czas trwania prezentacji.

Wykaz literatury:

– Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Rolan Zimek, MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II, Helion, Gliwice 2006.

– Grzegorz Kowalczyk, Word 2003 PL. Kurs, Helion, Gliwice 2003.

– Maciej Groszek, Excel 2003 PL. Kurs, Helion, Gliwice 2003.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).