Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia baz danych i wykorzystania programów pocztowych.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

1. Budowa i działanie baz danych/20 godz/:

– kartotekowe i relacyjne bazy danych,
– wykorzystanie programu Microsoft Access do tworzenia i obsługi baz danych,
– przygotowanie struktury bazy danych,
– tworzenie kwerend, tabel i formularzy,
– umieszczanie elementów graficznych w formularzach,
– tworzenie powiązań między strukturami danych,
– tworzenie raportów,
– przygotowywanie zapytań, wyświetlanie wyników.

2. Programy do obsługi poczty elektronicznej/4 godz/:

– wykorzystanie programu MS Outlook do odczytu poczty elektronicznej,
– konfiguracja programów pocztowych,
– dodawanie i zarządzanie kontami pocztowymi,
– edycja książki adresowej, obsługa kontaktów,
– tworzenie struktury folderów oraz dodawanie reguł obsługi wiadomości,
– dziennik w programie MS Outlook,
– kalendarz w programie MS Outlook,
– notatki w programie MS Outlook.

3. Komunikatory internetowe/4 godz/:

– standardy komunikacji internetowych,
– korzystanie z grup dyskusyjnych,
– korzystanie z forów dyskusyjnych, netykieta,
– czaty internetowe oraz IRC,
– komunikatory internetowe – Skype, Gadu-Gadu, Tlen itp.

4. Zaawansowane wyszukiwanie informacji w internecie/2 godz/:

– korzystanie z wyszukiwarek internetowych,
– techniki formułowania zapytań w wyszukiwarkach,
– korzystanie z technik pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych.

Wykaz literatury:

– Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Rolan Zimek, MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II, Helion, Gliwice 2006.

– Joe Habraken, ABC sieci komputerowych, tłumaczenie: Mateusz Michalski, Witold Ziołko, Helion, Gliwice 2002.

– Steve Schwartz, Po prostu Access 2003 PL, Helion, Gliwice 2004.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).