Aplikacje użytkowe (stopień podstawowy)

Zagadnienia – Podstawowe aplikacje biurowe: edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, bazy danych Access, tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem aplikacji PowerPoint.

Wymagania wstępne – znajomość podstawowej obsługi komputera.

Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 60

Cena – 699,00 zł

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Zaawansowane możliwości pakietu MS Office

Zagadnienia: edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, bazy danych Access na poziomie zaawansowanym.

Wymagania wstępne – znajomość podstawowej obsługi komputera, podstawowa znajomość aplikacji biurowych.

Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 60

Cena – 699,00 zł

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

Zagadnienia: Funkcje i możliwości arkusza kalkulacyjnego. Struktura arkusza, okno podstawowe. Edycja zawartości komórki, ciągi danych. Formatowanie wierszy i kolumn oraz komórek. Formuły i funkcje. Adresowanie komórek. Tworzenie wykresów. Zastosowania arkusza w obliczeniach finansowych i księgowych. Arkusz jako prosta baza danych. Analiza danych. Sumy pośrednie w arkuszu kalkulacyjnym.

Wymagania wstępne – znajomość podstawowej obsługi komputera.

Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 15

Cena – 250,00 zł

 

Aplikacja PowerPoint – narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zagadnienia: Elementy prezentacji. Efekty specjalne. Wykorzystanie szablonów. Kreator prezentacji. Modyfikacje prezentacji.

Wymagania wstępne – znajomość podstawowej obsługi komputera.

Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 15

Cena – 250,00 zł

 

Zastosowania edytora tekstu MS Word

Zagadnienia: Elementy ekranu i sposoby wyświetlania dokumentu. Zachowywanie, otwieranie i drukowanie dokumentu. Edycja i formatowanie tekstu i strony. Listy numerowane i wyliczane. Tabele. Tabulatory, tabelaryzacja przykładowych danych. Korespondencja seryjna. Grafika w dokumentach MS Word. Tworzenie wzorów matematycznych i ich osadzanie w dokumencie. Tworzenie formularzy.

Wymagania wstępne – znajomość podstawowej obsługi komputera.

Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 15

Cena – 250,00 zł