Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

CENA: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

Wprowadzenie (2godz):
– podstawy budowy sieci komputerowych,
– architektura klient-serwer,
– architektura trójwarstwowa klient-serwer-baza danych,
– protokół HTTP – komunikacja typu żądanie-odpowiedź.
HTML historia i odmiany.
Najpopularniejsze technologie internetowe.
HTML – szkielet strony internetowej.
PHP – skrypty wykonywane po stronie serwera.
JavaScript – skrypty wykonywane po stronie klienta.
MySQL – internetowa baza danych.
Apache – serwer www.
Język HTML (XHTML) (8godz):
– edytory do tworzenia kodu HTML,
– graficzne edytory HTML,
– tekstowe edytory HTML,
– struktura dokumentu HTML.
systemy kodowania znaków na stronach WWW
znaczniki nagłówków
znaczniki formatowania tekstu
listy punktowane i numerowane
multimedia na stronie – obrazki, filmy dźwięki
odsyłacze (do podstrony, do adresu www, pocztowy, do komunikatora internetowego)
tworzenie tabel
formatowanie tabel przy pomocy CSS
formularze
ramy formularza
pola tekstowe i obszary tekstowe
listy rozwijane
pola wyboru i opcji
przyciski akcji – wysyłanie formularza
przykład – formularz kontaktowy
Użycie kaskadowych arkuszy stylów CSS
Możliwości i zastosowania stylów CSS
budowa definicji stylu
stylizacja pisma
formatowanie akapitów
Selektory
Selektory elementów
Selektory atrybutów
Selektory specjalne
Selektory pseudoelementów
Selektory pseudoklas
Własności
Czcionki
Tekst
Tło
Marginesy
Obramowanie
Wykazy
Rozmiary
Tabele
Pozycjonowanie
Kursory
Drukowanie
Suwaki
Filtry
Układ wielokolumnowy
Układ elastyczny
style dla znaczników blokowych (np. <div>)
definiowanie układu strony WWW za pomocą znaczników <div>
stylizacja hiperłączy, tworzenie przycisków i rozwijanych menu
Skrypty JavaScript (6 godz. )
Ulubione i startowa
Aktywne przyciski
Aktualizacja
Nowe okno
Galeria zdjęć
Przeglądarka zdjęć
Losowy element
Ochrona strony
Migotanie
AutoIFRAME
Indeks, wyszukiwarka
Menu rozwijane, otwierane, wysuwane
Menu drzewiaste
Wprowadzenie do skryptów PHP i bazy danych MySQL (5 godz.)
Proste skrypty PHP
Zmienne w skryptach PHP
Odczytywanie danych z formularza w skryptach PHP
Zmienne sesji i logowania użytkowników
Administracja bazą danych MySQL przy użyciu PHPMyadmin
Tworzenie i modyfikacja tabel bazy danych
Pobieranie danych z bazy danych MySQL – polecenie select
Dodawanie danych do bazy – polecenie insert
Edytowanie danych – polecenie Update
Usuwanie danych – polecenie delete
Łączenie z bazą danych przez skrypt PHP
Wyświetlanie informacji pobranych z bazy danych na stronie www
Zapisywanie w bazie danych informacji z formularza

Wykaz literatury:

Microsoft FrontPage 2000 krok po kroku. Active Education, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.

– Programowanie WWW – K. Jamsa

– L. Lemayn, HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Wyd. II, Helion, Gliwice 2001.

– A. Watt, J. Watt, JavaScript dla każdego, Helion, Gliwice 2003.

– L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL tworzenie stron www. Vademecum profesjonalisty, Wyd. IV, Helion, Gliwice 2009.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).