Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

CENA: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych o złożonej strukturze.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

1. Elementy programu Flash: warstwy, pole klatek animacji, okna ustawień narzędzi, tekstu i animacji.
2. Elementy programu Flash: pole pracy, sceny, miarka, siatka.
3. Tworzenie prostych obiektów graficznych: elipsa, prostokąt, linia, pióro, pędzel itd.
4. Edycja kolorów i gradientów.
5. Wstawianie i formatowanie tekstu.
6. Modyfikacja elementów graficznych.
7. Przekształcanie obiektów.
8. Obiekty umieszczane na wielu warstwach.
9. Tworzenie i usuwanie warstw.
10. Praca z warstwami maskującymi i prowadzącymi.
11. Tworzenie prostego symbolu przycisku.
12. Wstawianie elementów graficznych z innych źródeł.
13. Przekształcanie bitmap w grafiki wektorowe.
14. Pojęcie linii czasu.
15. Tworzenie klatek kluczowych.
16. Tworzenie prostej i płynnej animacji.
17. Animacja oparta na uzupełnianiu klatek.
18. Animowanie kolorów i zmian wielkości.
19. Ruch po ścieżce.
20. Wykorzystanie masek.
21. Animacja oparta na uzupełnianiu kształtu.
22. Dźwięki w animacjach Flash’a.
23. Prosta interaktywność, osiągana za pomocą zachowań.
24. Organizacja akcji klatek.
25. Dodawanie akcji do klipów filmowych.
26. Użycie przycisków do kontroli klipów filmowych.
27. Publikowanie animacji w Internecie.

Wykaz literatury:

Microsoft FrontPage 2000 krok po kroku. Active Education, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.

– L. Lemayn, HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Wyd. II, Helion, Gliwice 2001.

– A. Watt, J. Watt, JavaScript dla każdego, Helion, Gliwice 2003.

– L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL tworzenie stron www. Vademecum profesjonalisty, Wyd. IV, Helion, Gliwice 2009.

– Programowanie WWW – K. Jamsa

– Robert Reinhardt, Snow Downd, Flash MX 2004. Biblia, tłumaczenie: Rafał Jońca, Helion, Gliwice 2004.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).