Cel kształcenia

podniesienie umiejętności pracowników z zakresu autorskiej, opracowanej specjalnie dla salonu, obsługi gości, jako wyróżnika na lokalnym rynku. Szkolenie uczy także subtelnej sprzedaży produktów i usług, pozostawiając jednocześnie pracowników obiektywnymi specjalistami w swoim fachu. Kursant pozna typy klientów rynku kosmetycznego oraz techniki wpływania na ich decyzje zakupowe. Także rozpoznawanie oraz kreowanie w nich potrzeb.

 

Program kursu:

1. Wprowadzenie do szkolenia:
– Powitanie uczestników.

– Omówienie celu szkolenia.
– Omówienie konieczności kreowania nowej jakości obsługi klientów jako wyróżnika na trudnym rynku kosmetycznym.
– Program szkolenia.
– Różnice w sprzedaży usług i produktów.

2. Standard obsługi klienta – ujęcie autorskie:
– Omówienie podstawowych błędów w obsłudze gości salonu spotykanych na rynku kosmetycznym.
– Wprowadzenie do procedur obsługi klienta.
– Budowanie relacji z klientami na etapie tworzenia ofert komercyjnych.
– Standardy obsługi i procedura w obsłudze recepcyjnej.
– Standardy obsługi i procedura w obsłudze przez pion terapeutów, prowadzenie klienta przez strefy.
– Budowanie lojalności klientów bez obniżania cen.
– Kiedy i jak sprzedawać więcej – kreowanie potrzeb.
– Dosprzedaż usług i produktów – cross-selling w praktyce recepcji i pracowników zabiegowych.

3. Komunikacja marketingowa salonu kosmetycznego:
– Język korzyści w codziennej praktyce osób zarządzających oraz pracowników wykonawczych.
– Budowanie ofert komercyjnych – zmiana komunikacji marketingowej.

4. Typy klientów a relacje z nimi:
– omówienie typów klientów na rynku kosmetycznym;
– budowanie relacji w obsłudze i obsłudze sprzedażowej w oparciu o typ klienta.

5. Sytuacje problemowe i obsługa klienta „trudnego”:
– Jak budować relacje sprzedażowe mimo trudnej sytuacji.
– Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych.
– Warsztaty tematyczne.

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Liczba godzin: 16

Cena szkolenia: 1800 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe;
  • wyposażone sale;
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.