Cel kształcenia:

nauczanie zaawansowanego fachu fryzjerskiego, nabycie wiedzy z zakresu zasad higieny w salonie fryzjerskim, pielęgnacji włosów i skóry głowy, umiejętnego przeprowadzenia koloryzacji włosów z zastosowaniem nowoczesnych technik i kontroli koloru. Na kursie wykonywane są takie zabiegi koloryzacji, jak ombre hair, dekoloryzacja + koloryzacja właściwa, balleyage oraz klasyczna koloryzacja włosów.

 

Efekty kształcenia:

–  kursant zna produkty do koloryzacji, rozjaśniania i dekoloryzacji włosów;

–  kursant zna metody i techniki farbowania;

–  kursant zna aktualne trendy i techniki strzyżenia damskiego oraz męskiego;

–  kursant zna techniki upięcia włosów zgodnie z aktualną modą.

 

W zakresie umiejętności kursant potrafi:

– prawidłowo dopasować produkty do koloryzacji, rozjaśniania i dekoloryzacji włosów;

– przeprowadzić koloryzację włosów  z zastosowaniem nowoczesnych technik i kontroli koloru,

– wykonać strzyżenie damskie lub męskie zgodnie z aktualnymi trendami,

– wykonać różnego rodzaju upięcia włosów zgodnie z aktualną modą.

 

W zakresie kompetencji społecznych:

– potrafi nawiązać współpracę w zakresie działania na różnych polach aktywności zawodowej;

– potrafi odpowiadać na oczekiwania klientek;

– potrafi dostosować zakres działania adekwatnie do rodzaju zlecenia.

 

Program kursu:

 • Produkty do koloryzacji, rozjaśniania i dekoloryzacji włosów /3 godz/.
 • Analiza włosów /2 godz/.
 • Dobór koloru wyjściowego i żądanego /2 godz/.
 • Metody i techniki farbowania włosów /3 godz/.
 • Farbowanie sekcji (technika panelowa i aury) /7 godz/.
 • Balejage – dobór na włosach długich (dobór techniki wykonania do efektu żądanego) /8 godz/.
 • Korekta koloru /5 godz/.
 • Koloryzacja do strzyżenia „cięcie koloru” /10 godz/.
 • Dobór fryzury do kształtu głowy i porostu /3 godz/.
 • Narzędzia do strzyżenia włosów /1 godz/.
 • Aktualne trendy i techniki strzyżenia /4 godz/.
 • Strzyżenie włosów z zastosowaniem techniki ślizgu /8 godz/.
 • Strzyżenie włosów maszynką /12 godz/.
 • Upięcia fryzur zgodnie z aktualną modą /12 godz/.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

 

Cena: 1200 zł

Liczba godzin: 80

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe;
 • wyposażone sale;
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Wykaz literatury:

– „Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi” M. Hulsken, H. Kortekamp, B. Wiggelinghoff (tłumaczenie: M. Floryńska, J. Arct), Wyd. Rea, Warszawa 2006.
– „Stylizacja – elementy projektowania fryzur” G. Luhr (opracowanie merytoryczne w wersji polskiej D. Frąk), Wyd. Rea, Warszawa 2006
– „Przygotowanie do prowadzenia działalności usługowej cz. I” M. Pietraszewski, Wyd. Empi2, Poznań 2003.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).