Cel kształcenia:

nabycie umiejętności przedłużania rzęs metodą 1:1.

 

W zakresie wiedzy:

– kursant zna tajniki zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1;

– kursant zna preparaty i aparaturę do wykonania zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1;

– kursant zna warsztat pracy stylistki rzęs;

– kursant zna przeciwwskazania zdrowotne do wykonania zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1;

– kursant zna zasady zdejmowania rzęs.

 

W zakresie umiejętności kursant  potrafi:

–  wykonać przedłużanie rzęs metodą 1:1;

–  odpowiednio dobrać preparaty i aparaturę do wykonania zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1;

–  zdjąć prawidłowo i bezpiecznie rzęsy.

 

W zakresie kompetencji społecznych:

–  potrafi nawiązać współpracę w zakresie działania na różnych polach aktywności zawodowej;

–  potrafi odpowiadać na oczekiwania klientek;

–  potrafi dostosować zakres działania adekwatnie do rodzaju zlecenia.

 

Program:

 • Omówienie preparatów – 1 godzina (zajęcia teoretyczne).
 • Pielęgnacja oczu przed zabiegiem – 1 godzina (zajęcia teoretyczne).
 • Przygotowanie stanowiska pracy – 1 godzina (zajęcia teoretyczne).
 • Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zabiegu – 1 godzina (zajęcia teoretyczne).
 • Pielęgnacja oczu po zabiegu – 1 godzina (zajęcia teoretyczne).
 • Dobór odpowiedniej długości i grubości rzęsy – 1 godzina (zajęcia praktyczne).
 • Przedłużenie i zagęszczenie rzęsy – 4 godziny (zajęcia praktyczne).
 • Zdejmowanie rzęsy – 1 godzina (zajęcia praktyczne).

Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

 

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 450 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe;
 • wyposażone sale;
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.