CELE: 

Zdobycie umiejętności niezbędnych w zawodzie instruktora masażu. 

 

PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii:

– podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,

– wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczej,

– podstawowe wiadomości z psychologii pracy,

– podstawowe wiadomości z psychologii zawodowej.

 

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i elementy dydaktyki:

– podstawowe pojęcia pedagogiczne,

– pedagogika pracy,

– mistrz i instruktor jako wychowawca,

– podstawowe pojęcia z dydaktyki,

– zasady i metody nauczania,

– instruktaż, środki dydaktyczne w procesie nauczania.

 

 1. Metodyka zajęć praktycznych:

– nomenklatura zawodów,

– plan nauczania w szkole zawodowej,

– rozkład materiału nauczania.

 

 1. Praktyka metodyczna.

 

ILOŚĆ GODZIN: 25h

CENA: 799 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • świadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł
 • legitymacja instruktora masażu w pięknej skórzanej oprawie w cenie 100 zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł