Cel kształcenia:

zdobycie umiejętności w pracy jako instruktor masażu.

 

Program kursu:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii:

– podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,

– wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczej,

– podstawowe wiadomości z psychologii pracy,

– podstawowe wiadomości z psychologii zawodowej.

 

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i elementy dydaktyki:

– podstawowe pojęcia pedagogiczne,

– pedagogika pracy,

– mistrz i instruktor jako wychowawca,

– podstawowe pojęcia z dydaktyki,

– zasady i metody nauczania,

– instruktaż, środki dydaktyczne w procesie nauczania.

 

 1. Metodyka zajęć praktycznych:

– nomenklatura zawodów,

– plan nauczania w szkole zawodowej,

– rozkład materiału nauczania.

 

 1. Praktyka metodyczna.

 

Liczba godzin: 25h

Cena kursu: 799 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł,
 • legitymacja instruktora masażu w pięknej skórzanej oprawie w cenie 100 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł