CELE:

Zapoznanie uczestników kursu z diagnostyką i technikami kinesiology tapingu, nabycie umiejętności prawidłowego testowania powięzi i lokalizacji zaburzeń układu ruchu, jak również nauka aplikacji mięśniowych, powięziowych, korekcyjnych, więzadłowych, limfatycznych i funkcjonalnych.

ADRESACI:

 • fizjoterapeuci
 • lekarze rehabilitacji
 • studenci/absolwenci kierunku fizjoterapia, oraz kierunków pokrewnych

PROGRAM:

Część teoretyczna

 • Historia i filozofia kinesiology taping.
 • Właściwości plastra kinesiology tape.
 • Różnice taping klasyczny vs kinesiology taping.
 • Działanie kinesiology taping na poszczególne układy organizmu.
 • Techniki kinesiology taping.

Część praktyczna

 • Testy przesiewowe – screening tests.
 • Techniki dodatkowe (np. punkty spustowe).
 • Aplikacje korekcji mięśniowej, powięziowej, więzadłowej, limfatycznej.
 • Testy dodatkowe – dolnej i górnej części pleców, wyprostu kręgosłupa szyjnego, nabrzmiałych tętnic, uciskowy brzucha i kończyny górnej.
 • Aplikacje kliniczne – staw skokowy i kolanowy, porażenie nerwu twarzowego, złamanie żeber, obrzęki i krwiaki.

 

LICZBA GODZIN: 16h

CENA: 650 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł