Kinesiology taping jest systemem opartym na mechanicznym oraz sensorycznym działaniu specjalnego plastra wzorowanego na mechanice ludzkiej skóry. Stanowi rozwinięcie japońskiego systemu kinesio taping. Testy mechaniki powięziowej pozwalają na ocenę globalnych zaburzeń wpływających na objawy chorobowe pacjenta.

 

Cel kształcenia:

zapoznanie uczestników kursu z diagnostyką i technikami kinesiology tapingu, nabycie umiejętności prawidłowego testowania powięzi i lokalizacji zaburzeń układu ruchu, jak również nauka aplikacji mięśniowych, powięziowych, korekcyjnych, więzadłowych, limfatycznych i funkcjonalnych.

 

Program kursu:

Część teoretyczna

 • Historia i filozofia kinesiology taping.
 • Właściwości plastra kinesiology tape.
 • Różnice taping klasyczny vs kinesiology taping.
 • Działanie kinesiology taping na poszczególne układy organizmu.
 • Techniki kinesiology taping.

Część praktyczna

 • Testy przesiewowe – screening tests.
 • Techniki dodatkowe (np. punkty spustowe).
 • Aplikacje korekcji mięśniowej, powięziowej, więzadłowej, limfatycznej.
 • Testy dodatkowe – dolnej i górnej części pleców, wyprostu kręgosłupa szyjnego, nabrzmiałych tętnic, uciskowy brzucha i kończyny górnej.
 • Aplikacje kliniczne – staw skokowy i kolanowy, porażenie nerwu twarzowego, złamanie żeber, obrzęki i krwiaki.

 

Liczba godzin: 16h

Cena kursu: 650 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł