Cel kształcenia:

 • zapoznanie z możliwościami stosowania kinesiology tapingu w różnych schorzeniach,
 • (aplikacje kliniczne),
 • analiza postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem plastra na różnych etapach leczenia,
 • korygowanie błędów oceny i aplikacji,
 • wykorzystanie mechanizmów teorii tensegracji i łańcuchów mięśniowych.

 

Program kursu:

 Testy przesiewowe

 • analiza obszaru testu,
 • ewolucja doboru aplikacji,
 • efekt bezpośredni / efekt ostateczny.

Ocena Body Reading

 • analiza globalnych parametrów postawy,
 • ocena uwypukleń i wklęśnięć,
 • ocena wzajemnych relacji poszczególnych części ciała.

Testy odpowiedzi mięśniowej

 • zależności rodzaju, kształtu i lokalizacji aplikacji.

Diagnoza

wynikająca z łączenia wyników

 • testów przesiewowych,
 • oceny Body Reading,
 • testów odpowiedzi mięśniowej,
 • testów przesuwalności skóry.

Celem jest określenie posturalnych dysfunkcji leżących u podłoża aktualnych objawów pacjenta.

Techniki i nowe możliwości wykorzystania technik

Techniki korekcji powięziowej,

 • technika oscylacyjna,
 • technika manualnej korekcji powięzi.

Techniki korekcji przestrzennej

 • przestrzeń a’la więzadłowa,
 • przestrzeń a’la powięziowa,
 • technika pączek z dziurką,
 • technika „WEB”.

Techniki korekcji funkcjonalnej

Techniki korekcji z napięciem „na bazie”

Techniki korekcji z napięciem „na ogonach”

Techniki korekcji limfatycznej

Aplikacje na blizny (moduł 2-godzinny)( opcjonalnie)

 • korygowanie starych blizn,
 • prewencja zrostów i kształtowanie blizn pourazowych i i pooperacyjnych.

(ACL, blizny obszaru brzucha, itd.)

Aplikacje kliniczne

Uwaga! podane aplikacje kliniczne są przykładowymi, ponieważ istotą pracy na poziomie kursu rozwijającego jest diagnoza pacjenta, określenie aktualnego testu objawów oraz określenie tła posturalnych dysfunkcji i przeciążeń mających wpływ na pojawianie się objawów. Oznacza to, że rozwiązaniem może być aplikacja znacznie odległa od miejsca objawu specyficzna nie tylko dla zaburzenia pacjenta, ale również dla jego funkcjonowania.

Istotą przedstawiania gotowych rozwiązań na kursie rozwijającym jest zwrócenie uwagi na specyfikę aplikacji uwzględniających prawidłowości anatomii palpacyjnej, zaburzeń biomechanicznych poszczególnych obszarów ciała oraz zależności mięśniowo-powięziowych.

Obszar dolnego odcinka kręgosłupa i miednicy

Dysfunkcje odcinka lędźwiowo-krzyżowego w wyniku przeciążeń taśm stabilizacyjnych

 • spondylolisteza (kręgozmyk),
 • mięśniowo-powięziowa koksalgia,
 • dyskopatia,
 • nerw kulszowy,
 • sacroiliitis (dolegliwości obszaru kości krzyżowej),
 • dolegliwości bólowe krętarza większego,
 • dolegliwości bólowe z promieniowaniem do SIAS,
 • stłuczenie kości ogonowej,
 • aplikacje mięśniowe tego obszaru.

Obszar stawu kolanowego

(mechanizmy przeciążeń w zależności od posturalnych dysfunkcji zaburzenia AP oraz spiralne)

 • aplikacje dla dysfunkcji kolana jako ogniwa biokinematycznego,
 • zespół napięcia bocznej taśmy uda,

(iliotibial band syndrome I)

(iliotibial band syndrome II)

 • więzadła krzyżowe przednie,
 • więzadło rzepki,
 • (Osgood- Schlatter’s Syndrome),
 • uszkodzenie łękotki,
 • rzepka (kolano skoczka),
 • aplikacja na gęsią stopkę,
 • więzadło przyśrodkowe kolana,
 • więzadło boczne kolana,
 • aplikacje mięśniowe tego obszaru.

Obszar tułowia (mechanizmy przeciążeń zależne od dysfunkcji posturalnych)

 • wyrównanie symetrii brzucha,
 • astma (tylna przepona),
 • przepona,
 • mięsień poprzeczny brzucha,
 • aplikacje mięśniowe tego obszaru.

Podudzie, staw skokowy i stopa (analiza przeciążeń taśmy tylnej jako ciągłości powięziowej)

 • aplikacje ciągłości powięziowej,
 • górny staw skokowy,
 • paluch koślawy,
 • rozścięgno stopy,
 • ostroga piętowa,
 • tylny shin splin (ciasnota powięziowa),
 • aplikacje mięśniowe tego obszaru.

Obszar głowy i szyi  (posturalne mechanizmy przeciążeń)

 • staw skroniowo-żuchwowy,
 • nerw trójdzielny,
 • dolegliwości bólowe głowy,
 • zatoki,
 • aplikacje mięśniowe tego obszaru.

Obszar stawu barkowego i kończyna górna

 • zamrożony bark,
 • niestabilność stawu ramiennego,
 • aplikacje na uszkodzony więzozrost obojczykowo- barkowy,
 • powięź mięśnia trójgłowego,
 • więzadła nadgarstka (cieśń nadgarstka),
 • aplikacje mięśniowe tego obszaru.

Aplikacje specyficzne

 • bóle menstruacyjne,
 • zaawansowane aplikacje limfatyczne,
 • urazy mięśniowe (faza ostra, faza przewlekła),
 • i wiele innych wg zainteresowań uczestników.

 

Liczba godzin: 16h

Cena kursu: 800 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł