CELE: 
Zapoznanie uczestników z tematyką refleksologii i refleksoterapii, korzyściami z niej płynącymi oraz praktyczna nauka wykonywania zabiegów refleksoterapeutycznych zarówno dla potrzeb własnych, jak i w pracy zawodowej. Dodatkowo kurs zapoznaje uczestników z niezbędną do wykonywania zabiegów refleksoterapii wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii.

ADRESACI:
– masażyści;
– fizjoterapeuci;
– osoby zajmujące się aromaterapią;
– osoby wyrażające chęć w naturalny sposób potrafić pomagać sobie i innym.

Uwaga: uczestnictwo w kursie nie wymaga wcześniejszego przygotowania i wiedzy specjalistycznej!

PROGRAM: 

Anatomia z fizjologią i patologią – 20 godz.
Pierwsza pomoc – 4 godz.
Teoria refleksologii – 16 godz.
Zajęcia praktyczne masażu refleksologii – 50 godz. (w tym 28 godz. ćwiczeń indywidualnych z pacjentem)
Teoria chiropraktyki stóp – 8 godz.
Zajęcia praktyczne z chiropraktyki stóp – 22 godz. (w tym 14 godz. ćwiczeń indywidualnych z pacjentem)
Egzamin – 4 godz.

ILOŚĆ GODZIN OGÓŁEM: 120

CENA: 2300

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.