Masaż sportowy to intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu powstałe na skutek aktywności fizycznej. Celem masażu sportowego jest zapobieganie objawom patologicznym, które mogą powstać w wyniku dużych przeciążeń występujących w sporcie wyczynowym. Masaż ten występuje w kilku formach zależnych od czasu zabiegu w stosunku do aktywności sportowej.

 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu masażu klasycznego.

 

Cel kształcenia:

nabycie przez uczestnika umiejętności stosowania masażu sportowego. Kursant nauczy się charakteryzować procesy funkcjonowania narządów i układów ustroju człowieka, określać osie i płaszczyzny ciała, pozna biologiczne uwarunkowania układu czuciowego. Będzie umiał także scharakteryzować i interpretować reakcje zachodzące w narządach i układach ustroju człowieka w trakcie i po masażu. Zdobędzie wiedzę praktyczną z zakresu profesjonalnego wykonywania masażu sportowego.

 

Program kursu:

Teoria – 6h
1. Anatomia i fizjologia.
2. Metodyka masażu sportowego.
3. Teoria masażu sportowego.
4. Teoria terapii manualnej.

Praktyka -19h
a) masaż izometryczny,
b) masaż sportowy:
– masaż treningowy,
– masaż przed zawodami,
– masaż startowy,
– masaż powysiłkowy,
– masaż kondycyjny.

 

Liczba godzin: 25h

Cena kursu: 450 zł

 

 Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł