CELE:

Nabycie przez uczestnika umiejętności stosowania technik masażowych w różnych terapiach i schorzeniach, w szczególności narządów ruchu. Słuchacz w ramach kursu nauczy się badać i oceniać struktury tkanek, określać współzależności między budową, funkcją narządów wewnętrznych. Ponadto będzie umiał wskazać i interpretować podstawowe zależności występujące pomiędzy czynnikiem mechanicznym i fizykalnym a odczynem ustroju.

ADRESACI:

-osoby, które odbyły kurs masażu klasycznego

-studenci/absolwenci kierunku fizjoterapia i rehabilitacja

PROGRAM:

 1. Podstawy anatomii. 
 2. Podstawy fizjologii.
 3. Techniki masażu leczniczego.
 4. Masaż leczniczy w poszczególnych jednostkach chorobowych.
 5. Drenaż limfatyczny.

 LICZBA GODZIN: 30h

CENA: 499 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł