Masaż segmentarny – to masaż leczniczy odruchowy, opierający się na neurofizjologicznych powiązaniach między określonymi obszarami skóry, tkanki łącznej i mięśniowej, naczyniami a narządami wewnętrznymi, które są unerwione przez ten sam segment rdzenia kręgowego. W masażu segmentarnym wykorzystuje się techniki masażu klasycznego, specjalne techniki masażu segmentarnego, masażu łącznotkankowego i okostnowego. Podstawą skutecznej terapii segmentarnej jest precyzyjne zlokalizowanie wszystkich chorobowych zmian odruchowych występujących w tkankach: skórnej, łącznej, mięśniowej i okostnej w celu ich usunięcia.

Kursy masażu segmentarnego organizowane są cyklicznie w ciągu całego roku.

Kurs masażu segmentarnego obejmuje naukę:

– anatomii i fizjologii,
– wybranych zagadnień klinicznych,
– rozszerzonej diagnostyki,
– technik specjalnych masażu segmentarnego,
– metodyki leczenia,
– postępowania w wybranych schorzeniach (wielonarządowych i wieloukładowych).

Liczba godzin teoretycznych: 30

Liczba godzin praktycznych: 47

Liczba godzin łącznie: 77

Cena katalogowa: 1400zł
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu masażu klasycznego.

Dla osób, które ukończyły masaż klasyczny w naszej placówce

oferujemy promocyjną cenę kursu

TYLKO 750 zł

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
dyplom w języku polskim dodatkowo 30 zł,
certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

Koszt certyfikatu: 100 zł