Cel kształcenia:

diagnoza chorób, wybór przez masażystę odpowiedniego rodzaju zabiegu. Nabycie praktycznych umiejętności, które dotyczą leczenia różnych schorzeń poprzez masaż. Dysponowanie wiedzą teoretyczną z zakresu anatomii oraz różnych dolegliwości niezbędną przy wykonywaniu masażu leczniczego. Przygotowanie do samodzielnej pracy z klientem.

Program kursu:
 

Lp. Przedmiot nauczania Ilość godzin teoretycznych Ilość godzin praktycznych Ilość godzin ogółem
1. ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 3 3
2. Zespół kanału nadgarstka 1 1
3. Zwichnięcia 1 1
4. Skoliozy funkcjonalne 3 3
5. „Sztywny kark”- zapalenie tkanki włóknistej 2 2
Razem 10 10

 

Liczba godzin: 10 h

PROMOCJA! Cena kursu: 150 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł