CELE: 

Diagnoza chorób, wybór przez masażystę odpowiedniego rodzaju zabiegu. Nabycie praktycznych umiejętności, które dotyczą leczenia różnych schorzeń poprzez masaż. Dysponowanie wiedzą teoretyczną z zakresu anatomii oraz różnych dolegliwości niezbędną przy wykonywaniu masażu leczniczego. Przygotowanie do samodzielnej pracy z klientem.

PROGRAM:

 1. ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 2. Zespół kanału nadgarstka
 3. Zwichnięcia
 4. Skoliozy funkcjonalne
 5. „Sztywny kark”- zapalenie tkanki włóknistej

 

LICZBA GODZIN: 10 h

CENA: 300 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

 

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!