CELE:

Zapoznanie wszystkich członków szkolenia z tematyką refleksologii, oraz korzyściami z niej płynącymi. Kurs nastawiony jest stricte na praktyczną nauka wykonywania zabiegów refleksoterapeutycznych, zarówno dla potrzeb własnych, jak i w pracy zawodowej. Wiedza z zakresu refleksologii stóp pozwoli zebranym uczestnikom na poszerzenie terapeutycznego warsztatu zabiegowego o globalne podejście do ciała pacjenta.

ADRESACI: 

 • Studenci/absolwenci kosmetologii, oraz fizjoterapii z elementami rehabilitacji i masażu
 • Zawodowi masażyści
 • Kosmetyczki
 • Technicy masażyści

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • Nabycie wiedzy z dziedziny protokołów działania refleksologicznego w najczęściej występujących dolegliwościach,
 • Poszerzenie kompetencji odnośnie skutecznych metod stymulacji refleksów,
 • Stosowanie w praktyce wytycznych zawartych w całej refleksologii,
 • Ukierunkowanie wybranych terapii na konkretną osobę(dbałość o odpowiedni dobór i prawidłowy jej przebieg),
 • Zyskanie zdolności uwzględniania stanu zdrowia danego pacjenta (w tym jego generalnych potrzeb zdrowotnych).

PROGRAM(obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym):

 • historia refleksologii
 • koncepcja krążenia energii w ciele ludzkim;
 • zalety refleksoterapii;
 • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu;
 •  teoria refleksologii;
 • przygotowanie do zabiegu;
 • podział stopy na strefy, wyznaczanie linii osi;
 • odnajdowanie poszczególnych punktów refleksologicznych;
 • zasady i metodyka zabiegu.

CZAS TRWANIA: 12 godzin

CENA: 500zł

Cena promocyjna: 400zł dla osób które ukończyły masaż klasyczny w Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • Zaświadczenie o ukończeniu seminarium.
 • Dyplom w języku polskim dodatkowo 30 zł.
 • Certyfikat w języku angielskim (30 zł).

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

Koszt certyfikatu: 100 zł