W ciągu roku na drogach naszego kraju dochodzi do ogromnej ilości wypadków drogowych, w których ginie ponad 5.000 osób, a ponad 60.000 zostaje rannych. Wiele z nich dałoby się uchronić od śmierci lub trwałego kalectwa, gdyby nie niski poziom świadomości, oraz nieuzasadniona obawa przed niesieniem pomocy wśród świadków zdarzeń komunikacyjnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym przygotowaliśmy kurs ratownictwa drogowego realizowany w formie warsztatowej. Wykłady teoretyczne zostały skrócone do minimum na rzecz ćwiczeń praktycznych.

CELE:

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności ratowania zdrowia i życia podczas wypadków drogowych.

ADRESACI:

  • ukończone 18 lat,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • wykształcenie co najmniej na poziomie zawodowym,
  • prawo jazdy min. kategorii A,
  • dobry stan zdrowia.

Program kursu obejmuje:

Lp. Temat Godziny
T P R
1 Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy 0,5 0,5
2 Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne) 0,5 0,5
3 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 0,5 0,5 1
4 Nieurazowe stany zagrożenia życia 0,5 0,5
5 Specyfika urazów komunikacyjnych 0,5 0,5 1
6 Zaopatrywanie ran 0,5 0,5 1
7 Urazy, złamania 0,5 0,5 1
8 Oparzenia 0,5 0,5 1
9 Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia 0,5 1 1,5
Ogółem 4,5 3,5 8

T – teoria,– praktyka, R– razem

CENA: 300 zł (przy grupie możliwość negocjacji ceny)

CZAS TRWANIA: 8h

TREŚCI PROGRAMOWE:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

– Przepisy obligujące do udzielania pomocy

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

– bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia;

– rozpoznanie zagrożenia;

– wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań;

– wczesna defibrylacja;

– pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

– próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad z poszkodowanym);

– objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego;

– udrażnianie dróg oddechowych;

– metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez defibrylatora oraz z defibrylatorem.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

– postępowanie w omdleniach;

– postępowanie w zachłyśnięciach;

– jak postępować z poszkodowanym z dusznością oraz z bólami klatki piersiowej;

– postępowanie przy ataku epilepsji.

Specyfika urazów komunikacyjnych:

– urazy kręgosłupa;

– urazy narządów ruchu;

– urazy narządów wewnętrznych.

Zaopatrywanie ran:

– rodzaje ran;

– postępowanie z ciałami obcymi w ranach;

– postępowanie z krwotokami w obrębie głowy;

– wstrząs, rodzaje, przyczyny, postępowanie;

– ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Urazy, złamania:

– rodzaje złamań;

– mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne, zasady unieruchamiania;

– zastosowanie kołnierza unieruchamiającego.

Oparzenia:

– postępowanie z płonącym pojazdem;

– podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień;

– sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia:

– sposoby postępowania z poszkodowanym urazowym;

– zasady ewakuacji metodą bezpieczną poszkodowanych z pojazdu oraz miejsca zdarzenia;

– zdejmowanie kasku motocyklowego oraz zastosowanie systemu Neck-Breace.

ZAPEWNIAMY:
-materiały szkoleniowe
-wyposażone sale
-kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:
zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł