W ciągu roku na drogach naszego kraju dochodzi do prawie 50.000 wypadków drogowych, w których ginie ponad 5.000 osób, a ponad 60.000 zostaje rannych. Wiele z tych osób można by uratować od śmierci, lub trwałego kalectwa, gdyby nie niski poziom świadomości oraz nieuzasadniona obawa przed niesieniem pomocy wśród świadków zdarzeń komunikacyjnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym przygotowaliśmy kurs Ratownictwa Drogowego, realizowany w formie warsztatowej. Wykłady teoretyczne zostały skrócone do minimum, na rzecz ćwiczeń praktycznych.

Program kursu obejmuje:

lp Temat godziny
T P R
1 Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy 0,5 0,5
2 Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne) 0,5 0,5
3 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 0,5 0,5 1
4 Nieurazowe stany zagrożenia życia 0,5 0,5
5 Specyfika urazów komunikacyjnych 0,5 0,5 1
6 Zaopatrywanie ran 0,5 0,5 1
7 Urazy, złamania 0,5 0,5 1
8 Oparzenia 0,5 0,5 1
9 Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia 0,5 1 1,5
Ogółem 4,5 3,5 8

 

T – teoria, P – praktyka, R– razem

 

CENA: 90 zł (przy grupie możliwość negocjacji ceny)

Liczba godzin: 8

 

Program kursu:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

– Przepisy obligujące do udzielania pomocy

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

– bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia,

– rozpoznanie zagrożenia,

– wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań,

– wczesna defibrylacja,

– pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo oddechowa:

– próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad z poszkodowanym),

– objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego,

– udrożnianie dróg oddechowych,

– metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez defibrylatora oraz z defibrylatorem.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

– postępowanie w omdleniach

– postępowanie w zachłyśnięciach,

– jak postępować z poszkodowanym z dusznością oraz z bólami klatki piersiowej

– postępowanie przy ataku epilepsji.

Specyfika urazów komunikacyjnych:

– urazy kręgosłupa,

– urazy narządów ruchu,

– urazy narządów wewnętrznych,

Zaopatrywanie ran:

– rodzaje ran,

– postępowanie z ciałami obcymi w ranach,

– postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,

– wstrząs, rodzaje, przyczyny, postępowanie,

– ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Urazy, złamania:

– rodzaje złamań,

– mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne, zasady unieruchamiania,

– zastosowanie kołnierza unieruchamiającego.

Oparzenia:

– postępowanie z płonącym pojazdem,

– podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,

– sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia:

– sposoby postępowania z poszkodowanym urazowym,

– zasady ewakuacji metodą bezpieczną poszkodowanych z pojazdu oraz miejsca zdarzenia,

– zdejmowanie kasku motocyklowego oraz systemu Neck-Breace.