CELE: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w sekretariacie medycznym. Przygotowanie do pracy w rejestracji placówek służby zdrowia. Członkowie kursu zostaną zapoznani z regułami etyki, jakie panują w tym zawodzie. Ponadto- przyswoją zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i obiegu dokumentów, nauczą się profesjonalnej obsługi pacjenta, oraz zasad pracy w służbie zdrowia. Dzięki zajęciom członkowie szkolenia zyskają gotowość do samodzielnego wykonywania pracy, jako rejestratorka medyczna.

ADRESACI(Grupa docelowa): 

Kurs skierowany jest do następujących osób:

 • z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach, oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • mających zainteresowania medyczne,
 • dokładnych, oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie kompetencji w następujących obszarach: 

 • organizacja pracy w rejestracji, zasady funkcjonowania firmy medycznej; 
 • prawidłowe prowadzenie rejestru dokumentów oraz kalkulacja poszczególnych usług medycznych; 
 • profesjonalna obsługa pacjentów; 
 • umiejętność uzupełniania raportów i sprawozdań; 
 • przepływ informacji, zasady obiegu dokumentów. 

PROGRAM:

 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Funkcjonowanie sekretariatu medycznego 
 • Zasady planowania pracy w sekretariacie: 
 • instrukcja kancelaryjna (zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej); 
 • instrukcja archiwizacyjna dokumentacji medycznej i pozostałej obowiązującej w sekretariacie; 
 • przepisy prawne obowiązujące w zawodzie sekretarki medycznej; 
 • statystyka usług medycznych. 
 • Karta stanowiskowa (organizacja miejsca pracy, zastępstwa, podległość służbowa). 
 • Skuteczna komunikacja wg zasady „Uprzejmość nic nie kosztuje, a kupić można wszystko”: 
 • skuteczne komunikowanie się (przez telefon, kontakt  bezpośredni); 
 • asertywność, czyli jak postępować z agresywnymi ludźmi; 
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (trudny pacjent). 
 • Zapoznanie się z zasadami rejestracji  pacjentów wg JGP (Jednolitej Grupy  Pacjentów). 
 • Druki medyczne funkcjonujące w placówkach służby zdrowia: 
 • wydawanie zaświadczeń; 
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej. 
 • Statystyka medyczna: zasady rozliczania świadczeń medycznych z GUS, MZ, NFZ. 
 • Kultura i etyka zawodu 
 • Wizytówki – tworzenie, wręczanie. Kto kogo wita i kto komu podaje rękę? Uścisk dłoni. Przedstawianie się w czterech krokach. 
 • Aparycja sekretarki medycznej/asystentki. 
 • obowiązujący dress code (rodzaje strojów, błędy rujnujące wizerunek)
 • Kultura współpracy: pogawędki grzecznościowe, zwracanie się do siebie wzajemnie po imieniu, prezentacja w 30 sekund 
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem (wykonywanie zadań pod presją czasu)
 • Ćwiczenia na wzmacnianie pewności siebie w relacjach z lekarzem, pacjentem
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej, oraz stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

LICZBA GODZIN: 30 godzin  

CENA: 649zł 

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.