Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do:

  • rozpoznawania stanów nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu chorego;
  • zapewnienia opieki choremu po urazie;
  • rozpoznawania problemów zdrowotnych chorego w okresie przed i pooperacyjnym, uwzględniając rodzaj zabiegu operacyjnego i rodzaj znieczulenia;
  • przeprowadzania wstępnej oceny ciężkości urazów i monitorowania stanu pacjenta po urazie;
  • sprawowania opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia;
  • rozpoznawania indywidualnego ryzyka powikłań pooperacyjnych i zapobiegania ich wystąpieniu.

Blok ogólnozawodowy

Moduł

Lp.

Moduły obowiązkowe

Liczba godzin

I

Elementy psychologii

15

II

Elementy socjologii

15

III

Elementy etyki i prawa

15

IV

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

V

Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia

15

VI

Organizacja pracy pielęgniarskiej

15

VII

Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych

15

VIII

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

15

IX

Leczenie krwią

 

15

Łączna liczba godzin

135

 

Blok specjalistyczny

Lp. MODUŁ Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego 25 oddział chirurgii ogólnej 56 111
II Pielęgnowanie pacjenta, ze schorzeniami przewodu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego i gruczołu piersiowego, leczonego chirurgicznie 30
III Pielęgnowanie pacjenta z obrażeniami ciała leczonego chirurgicznie 30 oddział chirurgii urazowej albo oddział chirurgii ortopedycznej 35 65
IV Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych, leczonego chirurgicznie 15 oddział chirurgii naczyniowejalbo
oddział chirurgii ogólnej szerokoprofilowej
35 50
V Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu moczowego, leczonego chirurgicznie 15 oddział urologii 35 50
VI Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 62 szpitalny oddział ratunkowy 14 111
Łączna liczba godzin 177 210 387

 

Cena kursu: 1350 zł

Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu (oryginał + kserokopia);
– zaświadczenie potwierdzające min. roczny staż pracy w zawodzie;
– numer NIP;
– dowód osobisty;
– nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej + rok ukończenia.