Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo ratunkowego ma na celu przygotowanie pielęgniarki podejmowania działań ratujących życie i zdrowie osób, grup, społeczności oraz czynności zapobiegających wystąpieniu powikłań.

 

Blok ogólnozawodowy

Moduł

Lp.

Moduły obowiązkowe

Liczba godzin

I

Elementy psychologii

15

II

Elementy socjologii

15

III

Elementy etyki i prawa

15

IV

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

V

Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia

15

VI

Organizacja pracy pielęgniarskiej

15

VII

Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych

15

VIII

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

15

IX

Leczenie krwią

 

 

15

Łączna liczba godzin

135

 

Blok specjalistyczny

Lp.

Moduł

Teoria (liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba

godzin

I

Medycyna ratunkowa

15

centrum powiadamiania ratunkowego;
placówki służb ratowniczych niemedycznych:straż pożarna, policja

24

39

II

Pielęgniarstwo ratunkowe

66

oddział intensywnej terapii dla dorosłych

35

322

oddział intensywnej terapii dla dzieci

56

oddział intensywnej terapii kardiologicznej

35

szpitalny oddział ratunkowy albo izba przyjęć szpitala wieloprofilowego

 

 

35

blok operacyjny

(w zakresie realizacji zadań
z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki)

35

zespół ratownictwa medycznego

60

III

Problemy etyczne
i społeczno-psychologiczne
w ratownictwie medycznym

12

12

Łączna liczba godzin

93

280

373