Kurs przeznaczony dla pielęgniarek 

Cena kursu: 1350 zł

Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu (oryginał + kserokopia);
– zaświadczenie potwierdzające min. roczny staż pracy w zawodzie;
– numer NIP;
– dowód osobisty;
– nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej + rok ukończenia.

Po ukończeniu kursu otrzymują Państwo uprawnienia do podjęcia pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Blok ogólnozawodowy

Moduł
Lp. Moduły obowiązkowe Liczba godzin
I Elementy psychologii 15
II Elementy socjologii 15
III Elementy etyki i prawa 15
IV Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 15
V Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia 15
VI Organizacja pracy pielęgniarskiej 15
VII Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych 15
VIII Postępowanie w stanach zagrożenia życia 15
IX Leczenie krwią 15
Łączna liczba godzin 135

Blok specjalistyczny

Lp. MODUŁ Liczba godzin
I Podstawowa opieka zdrowotna
30
II Pielęgniarstwo rodzinne
45
III Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w rodzinie
30
IV Problemy zdrowotne występujące w różnych etapach życia człowieka
45
Teoria – liczba godzin
150
STAŻ
Liczba godzin
OBLIGATORYJNY
1. Poradnia chorób płuc i gruźlicy
14
2. Poradnia zdrowia psychicznego lub odwykowa
14
3. Poradnia uzależnień dzieci i młodzieży
14
4. Poradnia rehabilitacyjna
21
5. Poradnia cukrzycowa
21
6. Praca w środowisku
105
FAKULTATYWNY (jedna placówka do wyboru)
1. Gabinet promocji zdrowia
14
2. Poradnia opieki paliatywnej
3. Oddział szybkiej diagnostyki
Staż – liczba godzin
203
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
353