Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu (oryginał + kserokopia);
– zaświadczenie potwierdzające min. 3-miesięczny staż pracy w zawodzie;
– numer NIP;
– dowód osobisty;
– nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej + rok ukończenia.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka monitoruje przebieg leczenia przeciwbólowego u chorych przewlekle z chorobą nowotworową i innymi zespołami bólu przewlekłego oraz zmodyfikuje dawkę leczniczą leku przeciwbólowego u chorych z przewlekłym bólem nowotworowym.

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba

godzin)

Staż

Łączna liczba

godzin

Placówka

Liczba

godzin

I

Ból w chorobie nowotworowej
i inne zespoły bólu przewlekłego

7

7

II

 

 

Farmakoterapia bólu

 

10

hospicjum

albo oddział leczenia bólu

albo oddział onkologii

albo poradnia leczenia bólu

 

28

42

III

Niefarmakologiczne

metody leczenia bólu

 

4

Łączna liczba godzin

21

28

49