Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu (oryginał + kserokopia)
– zaświadczenie potwierdzające min. 3-miesięczny staż pracy w zawodzie
– numer NIP
– dowód osobisty
– nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej + rok ukończenia

 

Lp.

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba

godzin

I Podstawy elektrokardiografii Prawidłowy elektrokardiogram

7

pracownia EKG

14

21

II Nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG

7

poradnia kardiologiczna z pracownią EKG ze sprzętem do wykonania próby wysiłkowej i badania Holtera albo oddział kardiologiczny ze sprzętem do wykonania próby wysiłkowej i badania Holtera

56

84

III Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych

14

IV Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego

7

  Łączna liczba godzin

35

 

70

105