Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu (oryginał + kserokopia);
– zaświadczenie potwierdzające min. 3-miesięczny staż pracy w zawodzie;
– numer NIP;
– dowód osobisty;
– nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej + rok ukończenia.

Pielęgniarka, położna po kursie rozpozna stan zagrożenia życia i podejmie działania resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Cena kursu: 380 zł

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Ćwiczenia (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 10 15 25
II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 20 10

oddział intensywnej terapii

albo oddział intensywnej opieki kardiologicznej, albo szpitalny oddział ratunkowy

35 65

Łączna liczba godzin

30 25 35 90