Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłychpielęgniarka, położna powinna umieć:

  • przygotować roztwory leków do terapii bólu ostrego,
  • omówić podawanie leków analgetycznych przez pompę infuzyjną z modułem analgezji sterowanej przez pacjenta (PCA – patient controlled analgesia),
  • omówić zasady bezpieczeństwa podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej i w okolice nerwów i splotów nerwowych,
  • podać leki w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej,
  • modyfikować dawkę leku przeciwbólowego w zakresie zlecenia lekarskiego na podstawie monitorowania stanu pacjenta,
  • omówić działania niepożądane leków stosowanych w terapii bólu,
  • pielęgnować miejsce wprowadzenia cewnika,
  • edukować pacjenta w zakresie metod leczenia bólu i stosowanych leków przeciwbólowych,

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba

godzin)

Staż

Łączna liczba

godzin

Placówka

Liczba

godzin

I

Podstawy patofizjologii bólu

7

7

II

Farmakoterapia bólu ostrego

7

dla pielęgniarek i położnychblok operacyjny

 

dla pielęgniarek

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna chirurgii ogólnej

 

oraz

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna:

chirurgii klatki piersiowej albo
traumatologii albo
ginekologii

 

dla położnych

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna ginekologii

oraz

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna:

chirurgii klatki piersiowej albo
traumatologii albo
chirurgii ogólnej

7

 

obligatoryjnie, co najmniej 7 godzin

14

(1 lub 2 placówki do wyboru)

obligatoryjnie, co najmniej 7 godzin

14

(1 lub 2 placówki do wyboru)

 

 

49

III

 

Techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu

7

IV

Organizacja leczenia bólu.Rola pielęgniarki, położnej w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu

7

Łączna liczba godzin

28

28

56