KURS RECERTYFIKACYJNY DLA RATOWNIKÓW KPP – KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
Recertyfikacja KPP

Zapraszamy wszystkich chętnych, którym się kończy lub skończył trzyletni okres ważności zaświadczenia KPP

Egzaminy odbywają się w Szkole College Medyczny przy ul. Wesołej 19, lub w siedzibie zamawiającego szkolenie.

Warunkiem rejestracji jest wysłanie skanu zaświadczenia KPP

UWAGA!!!

– Liczba miejsc ograniczona.
– Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Cena kursu: 180 zł

Czas trwania: 16 godz.

Program stacjonarnego kursu recertyfikacyjnego:

lp Temat godziny
T P R
1 Bezpieczeństwo, organizacja i taktyka ratownictwa medycznego, podstawy prawne 1 1
2 Poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja z defibrylacją oraz udrażnianie dróg oddechowych (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 1 2 3
3 Pierwsza pomoc medyczna w urazach i obrażeniach mechanicznych, termicznych i chemicznych, wstrząs 1 2 3
4 Posługiwanie się zestawem ratowniczym R-1, R-2, R-3 – techniczne aspekty używanego sprzętu, najnowszy sprzęt ratowniczy 2 2
5 Podtopienie oraz warunki ekstremalne w ratownictwie medycznym 1 1 2
6 Bezprzyżądowe i przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych (rurki, maski, respirator) 1 1 2
7 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych oraz przygotowanie do egzaminu 3 3
Ogółem 5 11 16

 

T – teoria, P – praktyka, R– razem