KURS RECERTYFIKACYJNY KPP – KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY – DLA RATOWNIKÓW

 

Recertyfikacja KPP

Zapraszamy wszystkich chętnych, którym się kończy lub skończył trzyletni okres ważności zaświadczenia KPP.

Egzaminy odbywają się w szkole „College Medyczny” przy ul. Wesołej 19 lub w siedzibie zamawiającego szkolenie.

Warunkiem rejestracji jest wysłanie skanu zaświadczenia KPP.

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. 

 

UWAGA!

– Liczba miejsc ograniczona.
– Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

 

Cena kursu: 250 zł

Czas trwania: 16 godz.

 

Program stacjonarnego kursu recertyfikacyjnego:

Lp. Temat godziny
T P R
1 Bezpieczeństwo, organizacja i taktyka ratownictwa medycznego, podstawy prawne 1 1
2 Poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja z defibrylacją oraz udrażnianie dróg oddechowych (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 1 2 3
3 Pierwsza pomoc medyczna w urazach i obrażeniach mechanicznych, termicznych i chemicznych, wstrząs 1 2 3
4 Posługiwanie się zestawem ratowniczym R-1, R-2, R-3 – techniczne aspekty używanego sprzętu, najnowszy sprzęt ratowniczy 2 2
5 Podtopienie oraz warunki ekstremalne w ratownictwie medycznym 1 1 2
6 Bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych (rurki, maski, respirator) 1 1 2
7 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych oraz przygotowanie do egzaminu 3 3
Ogółem 5 11 16

 

T – teoria,– praktyka, R– razem

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.