Dlaczego powinniśmy uczyć dzieci pierwszej pomocy?

• ponieważ 70% przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem;
• ponieważ 70% tego typu wypadków ma miejsce w domu;
• ponieważ w 50% przypadków są jacyś świadkowie, którzy mogą pomóc;
• ponieważ w 30% przypadków próbowano udzielić pierwszej pomocy;
• resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego.

Łańcuch przetrwania to:

• jak najszybsze dotarcie z pomocą;
• jak najszybsza resuscytacja krążeniowo-oddechowa – aby zyskać na czasie;
• jak najszybsza defibrylacja – aby przywrócić pracę serca;
• jak najszybsze zastosowanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – aby ustabilizować stan poszkodowanego.

Dlaczego uczyć w szkołach?

• Jest to rekomendowane przez międzynarodowe wytyczne.
• Każdy powinien posiadać umiejętności ratowania życia.
• Życie szkoły to przecież ważna część życia społecznego.
• Nauka pierwszej pomocy oznacza społeczne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i instruktorów.
• Umiejętności nabyte w szkole pozostają na całe życie.

Czego powinniśmy nauczać?

Dzieci od 10 roku życia mogą uczyć się pełnego zakresu technik udzielania pierwszej pomocy tzn.:
• postępowanie z osobami nieprzytomnymi;
• pozycja bezpieczna (boczna ustalona);
• sztuczne oddychanie;
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
• zachłyśnięcie i silne krwawienie;
• zawał serca.
Niektórych umiejętności należy uczyć nawet młodsze dzieci.

Cele ogólne szkolenia:

 1. przekazanie praktycznych umiejętności udzielania PP w najczęściej spotykanych przypadkach;
 2. zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa ratownika;
 3. przekazanie umiejętności wzywania fachowych służb ratowniczych;
 4. uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z posiadania umiejętności udzielania PP oraz wzbudzenie motywacji do prowadzenia działań ratowniczych.

Cele szczegółowe Uczestnicy po zakończeniu szkolenia powinni:

 • rozumieć dlaczego warto uczyć się PP;
 • znać podstawowe zasady ratownictwa;
 • rozumieć znaczenie szybkiego powiadomienia profesjonalnych służb ratowniczych;
 • znać numery telefonu do pogotowia i straży pożarnej;
 • umieć prawidłowo złożyć wezwanie;
 • znać i potrafić zastosować schemat postępowania w przypadku: ran i krwotoków zewnętrznych, oparzeń, złamań, zasłabnięcia i epilepsji;
 • odróżniać i umieć posługiwać się podstawowymi środkami opatrunkowymi.


Czas trwanie: 4 godz

Cena: 39 zł


Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.


Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.