PODSTAWOWE SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Ta forma edukacyjna może być prowadzona jako szkolenie podstawowe pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole i występujących w niej zagrożeń oraz obowiązujących procedur. Szkolenie może być prowadzone z uwzględnieniem rodzaju placówki edukacyjnej (np. żłobki, przedszkola, szkoły dla dzieci i młodzieży).

 

Liczba godzin: 8 godzin lekcyjnych.

Maksymalna liczba uczestników przypadająca na jednego instruktora – 12 osób.

 

Program szkolenia:

 • system bezpieczeństwa I.C.E;
 • ocena miejsca zdarzenia;
 • używanie barier ochronnych;
 • ocena stanu poszkodowanego;
 • powiadomienie profesjonalnych służb medycznych;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 • linia życia;
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający);
 • postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy);
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa;
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole;
 • odpowiedzialność nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży.

 

Cena: 149 zł /osoba

99 zł / osoba – promocja obowiązuje przy grupie min 8 osób

Szkolenie ma charakter ćwiczeń umiejętności ratowniczych w 80% zajęć i prezentacji instruktorskich oraz multimedialnych w 20% zajęć.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.