PODSTAWOWE SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Ta forma edukacyjna może być prowadzona jako szkolenie podstawowe pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole i występującej w niej zagrożeń oraz obowiązujących procedur. Szkolenie może być prowadzone z uwzględnieniem rodzaju placówki edukacyjnej (np. żłobki, przedszkola, szkoły dla dzieci i młodzieży).

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Liczba godzin szkolenia – 4  godziny lekcyjne. Maksymalna liczba uczestników przypadająca na jednego instruktora – 12 osób

Program szkolenia:

system bezpieczeństwa I.C.E

ocena miejsca zdarzenia

używanie barier ochronnych

ocena stanu poszkodowanego

powiadomienie profesjonalnych służb medycznych

Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa

linia życia

ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający)

postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy)

postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa

psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole

odpowiedzialność nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ceny:

69 zł /osoba

59zł/osoba – (Promocja obowiązuje przy grupie min 8 osób)

Szkolenie ma charakter ćwiczeń umiejętności ratowniczych w 80% zajęć i prezentacji instruktorskich oraz multimedialnych w 20% zajęć.