Adresaci kursu:

Adresatami kursu są pracownicy sektora gospodarki odpadami oraz osoby zatrudnione w małych, średnich i mikro przedsiębiorstwach.

Liczba godzin: 48

Cena kursu: 900 zł

 

Program kursu:

 • Wymagania prawne.
 • Obowiązki przedsiębiorców.
 • Zarządzanie odpadami z wykorzystaniem proekologicznych metod.
 • Techniczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych.
 • Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Gospodarka energią w MMŚP.
 • Stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).
 • Sterowanie wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii.
 • Systemy pomiarowe.
 • Technologie inteligentnych budynków i ich zastosowanie.
 • Zarządzanie energią cieplną.
 • Projektowanie systemowego zarządzania energią w przedsiębiorstwie jako lokalnym systemie energetycznym – SMART GRID, sterowanie oświetleniem z zastosowaniem inteligentnego sterowania i energooszczędnych źródeł światła.
 • Surowce i odpady w MMŚP.
 • Nowoczesne, ekologiczne technologie gospodarowania surowcami.
 • Projektowanie ekologicznych surowców.
 • Ekologiczna gospodarka odpadami.
 • Sposoby i metody gospodarowania odpadami, w tym przechowywania, magazynowania, transportu.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów.
 • Diagnozowanie problemów z zakresu gospodarki odpadowej.
 • Projektowanie rozwiązań.
 • Zagadnienia dot. źródeł finansowania rozwiązań ekologicznych.
 • Sposoby finansowania inwestycji z zakresu rozwiązań ekologicznych.
 • Analiza dostępnych źródeł finansowania.
 • Korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zmian w zakresie wprowadzania w/w inwestycji.