Adresaci kursu:

Adresatami kursu będą pracownicy sektora gospodarki odpadami. Absolwenci kursu poznają nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z szeroką branżą ochrony środowiska, ale nabędą też praktyczne umiejętności zarządzania wiedzą.

Liczba godzin: 90

Cena kursu: 1300 zł
Po szkoleniu istnieje możliwość podjęcia pracy w:

 • spółdzielniach socjalnych z branży ochrony środowiska
 • placówkach i instytucjach zajmujących się monitorowaniem i zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego,
 • zakładach usług komunalnych
 • firmach zajmujących się segregacją odpadów

 

Program kursu:

 • Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój
 • Ekologiczne podstawy ochrony środowiska
 • Zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem
 • Zagrożenia pedosfery
 • System informacji geograficznej (GIS)
 • Ekotoksykologia
 • Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych
 • Technologie oczyszczania ścieków
 • Gospodarka odpadami
 • Projektowanie w ochronie środowiska
 • Technologie przetwarzania odpadów
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Aplikowanie o środki na ochronę środowiska