Adresaci kursu:

Adresatami kursu są pracownicy sektora gospodarki odpadami. Absolwenci kursu poznają nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z szeroką branżą ochrony środowiska, ale nabędą też praktyczne umiejętności zarządzania wiedzą.

Liczba godzin: 90

Cena kursu: 1300 zł

Po szkoleniu istnieje możliwość podjęcia pracy w:

 • spółdzielniach socjalnych z branży ochrony środowiska,
 • placówkach i instytucjach zajmujących się monitorowaniem i zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego,
 • zakładach usług komunalnych,
 • firmach zajmujących się segregacją odpadów.

 

Program kursu:

 • Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój.
 • Ekologiczne podstawy ochrony środowiska.
 • Zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem.
 • Zagrożenia pedosfery.
 • System informacji geograficznej (GIS).
 • Ekotoksykologia.
 • Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych.
 • Technologie oczyszczania ścieków.
 • Gospodarka odpadami.
 • Projektowanie w ochronie środowiska.
 • Technologie przetwarzania odpadów.
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 • Prawne aspekty ochrony środowiska.
 • Aplikowanie o środki na ochronę środowiska.