Program szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy:

 1. Zakres obowiązywania ogólnego postępowania administracyjnego.
 2. Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego.
 3. Strona w postępowaniu administracyjnym, współuczestnictwo, następstwo procesowe.
 4. Terminy w postępowaniu administracyjnym: rodzaje terminów, sposób obliczania, instytucja przywrócenia terminu.
 5. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym, pełnomocnik do doręczeń, doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Rektyfikacja decyzji, tryb uzupełniania decyzji.
 7. Udostępnianie akt sprawy.
 8. Zasady obowiązujące w prawie administracyjnym.
 9. Właściwość organu.
 10. Wszczęcie postępowania administracyjnego (wniesienie podania, braki formalne).
 11. Postępowanie dowodowe- zasady, sposób prowadzenia.
 12. Prowadzenie postępowania administracyjnego(rozstrzygnięcia, umorzenie postępowania, postępowanie odwoławcze, zawieszenie postępowania, postępowanie nadzwyczajne).
 13. Metryki sprawy.
 14. Procedura wydawania zaświadczeń
 15. Zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym.
 16. Stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w decyzjach wydawanych przez Urzędy Pracy – formułowanie podstaw prawnych i uzasadnień w wydawanych rozstrzygnięciach, zakres zadań ustawowych – załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym przez Urzędy Pracy.
 17. Warsztaty praktyczne w zakresie sporządzania decyzji, postanowień, wniosków, odwołań i zażaleń.

Szkolenie dwudniowe- po 8 godzin. dziennie. Ogółem 16 godz szkolenia.