Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prawne. Ustawa – Prawo Budowlane.
  – pojęcia: budowa, roboty budowlane, remont, rozbiórka, przebudowa
  – brak precyzji niektórych definicji – konsekwencje
  – pytania kontrolne.
 2. Organy administracji architektoniczno – budowlanej.
 3. Kwalifikacje uczestników procesu budowlanego – wymogi ustawowe. Prawa i obowiązki.
  – inwestor
  – projektant
  – inspektor nadzoru
  – kierownik budowy
  – kierownik robót
  – pozostali uczestnicy procesu budowlanego.
 4. Prawa i obowiązki kierownika budowy
  – regulacje ustawowe, zobowiązania umowne
  – współpraca z nadzorem autorskim
  – obiekty objęte ochroną konserwatorską
  – pytania kontrolne.
 5. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
  – projekt budowlany
  – udzielanie pozwoleń na budowę.
  – realizacje zwolnione z pozwolenia na budowę.
 6. Przebieg budowy i robót – regulacje prawne
  – dokumentacja przebiegu robót, dziennik budowy
  – odbiór robót (odbiory częściowe, instalacyjne, odbiór końcowy)
 7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Zawiadomienie o zakończeniu budowy..
 8. Istotne odstępstwa od projektu budowlanego. Procedury obowiązujące inwestora.
 9. Samowola budowlana – konsekwencje.
 10. Katastrofa budowlana – konsekwencje.
 11. Planowane zmiany w ustawie
  – pytania kontrolne.

Liczba godzin: 12h

Koszt: 800 zł