Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prawne. Ustawa – Prawo budowlane:
  – pojęcia: budowa, roboty budowlane, remont, rozbiórka, przebudowa,
  – brak precyzji niektórych definicji – konsekwencje,
  – pytania kontrolne.
 2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Kwalifikacje uczestników procesu budowlanego – wymogi ustawowe. Prawa i obowiązki:
  – inwestor,
  – projektant,
  – inspektor nadzoru,
  – kierownik budowy,
  – kierownik robót,
  – pozostali uczestnicy procesu budowlanego.
 4. Prawa i obowiązki kierownika budowy:
  – regulacje ustawowe, zobowiązania umowne,
  – współpraca z nadzorem autorskim,
  – obiekty objęte ochroną konserwatorską,
  – pytania kontrolne.
 5. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
  – projekt budowlany,
  – udzielanie pozwoleń na budowę,
  – realizacje zwolnione z pozwolenia na budowę.
 6. Przebieg budowy i robót – regulacje prawne:
  – dokumentacja przebiegu robót, dziennik budowy,
  – odbiór robót (odbiory częściowe, instalacyjne, odbiór końcowy).
 7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 8. Istotne odstępstwa od projektu budowlanego. Procedury obowiązujące inwestora.
 9. Samowola budowlana – konsekwencje.
 10. Katastrofa budowlana – konsekwencje.
 11. Planowane zmiany w ustawie:
  – pytania kontrolne.

Czas trwania: 12 godz.

Koszt: 800 zł