Program szkolenia:

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:

a) dokumenty przewozowe i spedycyjne:

 • zlecenie przewozowe,
 • zlecenie spedycyjne,

b) listy przewozowe:

 • drogowy CMR,
 • kolejowy CIM,
 • konosament morski (B/L).
 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
 2. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:

a) podział / rodzaje ubezpieczeń:

 • OCP (przewoźnika),
 • CARGO (ładunku),
 • OCS (spedytora),

b) specyfika, różnice, pułapki,

c) wyjaśnienie pojęć:

 • wartość ubezpieczenia,
 • suma ubezpieczenia,
 • franszyza integralna,
 • franszyza redukcyjna,
 • udział własny,

d) rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,

e) rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,

f) instytutowe klauzule ładunkowe: A, B, C,

g) praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

 1. Przewozy samochodowe:

a) konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):

 • zakres stosowania,
 • pojęcie osoby uprawnionej,
 • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
 • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
 • reklamacja – jak to robić prawidłowo.

b) ustawa Prawo przewozowe (przewozy krajowe):

 • zakres stosowania,
 • pojęcie osoby uprawnionej,
 • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
 • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
 • reklamacja – jak to robić prawidłowo.

Do kogo skierowane szkolenie: do menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za organizację transportu, menedżerów i specjalistów ds. logistyki, menedżerów i spedytorów firm transportowych.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Czas trwania – 8 godz.

Cena kursu – 1000 zł