Program szkolenia:

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:

– dokumenty przewozowe i spedycyjne:

 • zlecenie przewozowe,
 • zlecenie spedycyjne,

– listy przewozowe:

 • drogowy CMR,
 • kolejowy CIM,
 • konosament morski (B/L).
 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
 2. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:

– podział / rodzaje ubezpieczeń:

 • OCP (przewoźnika),
 • CARGO (ładunku),
 • OCS (spedytora).

– specyfika, różnice, pułapki,

– wyjaśnienie pojęć:

 • wartość ubezpieczenia,
 • suma ubezpieczenia,
 • franszyza integralna,
 • franszyza redukcyjna,
 • udział własny,

– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,

– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,

– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,

– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

 1. Przewozy samochodowe:

– konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):

 • zakres stosowania,
 • pojęcie osoby uprawnionej,
 • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
 • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
 • reklamacja – jak to robić prawidłowo.

– Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe):

 • zakres stosowania,
 • pojęcie osoby uprawnionej,
 • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
 • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
 • reklamacja – jak to robić prawidłowo.

Do kogo skierowane szkolenie: do managerów i specjalistów odpowiedzialnych za organizację transportu, managerów i specjalistów ds. logistyki, managerów i spedytorów firm transportowych.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Ilość godz. –  8h

Cena kursu – 1000zł