Adresaci szkolenia – kurs przeznaczony jest dla osób, chcących pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia fundacji, która jest jednym z najbardziej

podstawowych typów organizacji pozarządowych. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów, zainteresowanych zarówno założeniem własnej fundacji, jak i

pragnących poszerzyć posiadaną już wiedzę. Jest skierowane tak do osób indywidualnych, jak i firm oraz instytucji.

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy w zakresie:

– przesłanki zakładania i rejestracji fundacji

– konieczności i wysokości wkładu własnego

– tworzenia statutu i jego roli

– pozyskiwania funduszy na działalność fundacji

– wypełnienia wniosku rejestracyjnego do KRS

– przygotowania biznesplanu

 

Program kursu:

1. Czym jest fundacja

2. Podstawy prawne zakładania fundacji

3. Kto może założyć fundację

4. Czy i jaki trzeba mieć wkład własny

5. Tworzenie statutu- działalność statutowa

6. Wniosek rejestracyjny w KRS

7. Organy nadzoru nad fundacjami

8. Odwołania i odmowne decyzje rejestracji fundacji