1. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

2. Obowiązki pracownika i pracodawcy

– odpowiedzialność porządkowa pracownika,

– odpowiedzialność materialna pracownika.

3. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.

4. Czas pracy

– przerwy w pracy,

– rozliczanie czasu pracy.

5. Roszczenia ze stosunku pracy.

6. Urlopy

– urlop wypoczynkowy,

– urlop macierzyński.