105 godz.

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego na aplikację?

Jesteś na ostatnim roku studiów prawniczych bądź już je skończyłeś? Planujesz dostać się na aplikację prawniczą i nie wiesz od czego zacząć naukę? Trafiłeś na odpowiednią stronę! Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia zawodowe!

Zajęcia obejmują pełne 105 godzin. Ostatnie 2 godziny kursu przeznaczamy na egzamin próbny przeprowadzany zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości i omawiamy najtrudniejsze pytania. Program kursu jest na bieżąco dostosowywany do zmian programowych i prawnych.

Na kursie poznasz konkretne i praktyczne umiejętności

Jako uczestnik kursu zdobędziesz praktyczne informacje na temat:

 • procedury kwalifikacyjnej,
 • dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach,
 • przebiegu poszczególnych aplikacji,
 • wykonywania danych zawodów prawniczych.

Wykładowcy przedstawią m.in.:

 • najskuteczniejsze metody rozwiązywania testów,
 • budowę podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu.

To praktyka czyni mistrza, dlatego w czasie trwania warsztatów kursanci będą także rozwiązywać będą testy z lat ubiegłych.

Prowadzący rozwieją wszelkie wątpliwości prawne pojawiające się przy poszczególnych przepisach i cierpliwie odpowiedzą na wszelkie pojawiające się pytania.

Nowatorska formuła kursu najlepiej przygotuje do egzaminu na aplikacje. Skupiamy się bowiem na nauczeniu ustaw obowiązujących na egzaminach, nie tracimy czasu na zbędne wykłady teoretyczne czy komentowanie przepisów. Wiemy, że najważniejsze dla Ciebie jest nauczenie się poszczególnych przepisów, dlatego przez różnorakie ćwiczenia, testy, zdania do uzupełnienia itp. uczymy ustaw, wielokrotnie powtarzając te same kwestie, aby jak najlepiej utrwaliły się do egzaminu.

Aplikacja komornicza – notarialna

Kurs na aplikacje przebiega w jednej grupie, zarówno na aplikację radcowską i adwokacką, jak i notarialną i komorniczą. Zajęcia dla kursantów komorniczych i notarialnych odbywają się w mniejszym wymiarze godzin, z pominięciem KK i KPK, w związku z czym uczestnictwo w kursie jest w tych przypadkach tańsze.

Liczba miejsc jest ograniczona

Dla państwa komfortu pracy liczba miejsc ograniczona do 20 osób.

Uczestnicy

Jeżeli przygotowujesz się do:

 • aplikacji adwokackiej
 • aplikacji radcowskiej
 • aplikacji notarialnej
 • aplikacji komorniczej
 • aplikacji ogólnej (do części testowej)

To nasz kurs jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Zapisz się na niego i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu!

Egzamin

Kurs zakończy próbny egzamin wstępny przygotowany według zasad ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czas trwania kursu

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 09.00/10:00 do 17:00/18.00

Tematyka zajęć

 1. Wprowadzenie( 0,5 godz)
 2. Prawo gospodarcze. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej- 2 godz
 3. Ustawa o prawach konsumenta-2 godz
 4. Kodeks karny- 4 godz
 5. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. KKS+ KKW- 4 godz
 6. Kodeks spółek handlowych-3 godz
 7. Kodeks postępowania karnego- 4 godz
 8. Kodeks spółek handlowych (3 godz). Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (1 godz)- 4 godz
 9. Kodeks postępowania karnego (5 godz)
 10. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2 godz)
 11. Unia Europejska. Traktat o Unii Europejskiej (2 godz). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2 godz)
 12. Prawo konstytucyjne. Konstytucja RP (3 godz). Ustrój sądów powszechnych (1 godz).
 13. Prawo korporacyjne. Prawo o adwokaturze (2 godz)
 14. Prawo konstytucyjne. Ustrój sądów powszechnych (1 godz). Sąd Najwyższy (0,5 godz).RPO (0,5 godz). Prokuratura (0,5 godz). Trybunał Konstytucyjny (0,5 godz)
 15.  Prawo i postępowanie administracyjne. Kodeks postępowania administracyjnego (2 godz)
 16. Kodeks postępowania cywilnego (5 godz)
 17. Prawo i postępowanie administracyjne. Gospodarka nieruchomościami (0,5 godz). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (0,5 godz). Prawo budowlane (1 godz). Samorząd wojewódzki (0,5 godz). Wojewoda i administracja rządowa (0,5 godz).
 18.  Prawo i postępowanie administracyjne. Kodeks postępowania administracyjnego (1,5 godz). Ustrój sądów administracyjnych (1 godz). PPSA (1 godz). Samorząd gminny (0,5 godz). Samorząd powiatowy (0,5 godz).
 19. Prawo korporacyjne. Ustawa o radcach prawnych (2 godz).
 20. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Kodeks pracy (2 godz). System ubezpieczeń społecznych (2 godz).
 21. Kodeks postępowania cywilnego (4 godz)
 22. Kodeks postępowania cywilnego (2 godz). Koszty postępowania cywilnego (1 godz)
 23. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Kodeks pracy (3 godz)
 24. Ustawa prawo zamówień publicznych (2 godz)
 25. Prawo cywilne. Kodeks cywilny (6 godz)
 26.  Prawo cywilne. Kodeks cywilny(6 godz). Kodeks rodzinny i opiekuńczy/spadki (2 godz)
 27.  Prawo cywilne. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/spadki (1 godz). Własność lokali (0,5 godz). Fundacje (0,5 godz). Stowarzyszenia (0,5 godz). Spółdzielnie mieszkaniowe (0,5 godz). Ochrona praw lokatorów (0,5 godz). Ochrona konkurencji i konsumentów (0,5 godz). Prawo spółdzielcze (1 godz). Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (1 godz). UKWiH (1 godz)
 28. Prawo wekslowe (2 godz)
 29. Prawo gospodarcze. Prawo upadłościowe i naprawcze (3 godz). Zastaw rejestrowy (0,5 godz). KRS (0,5 godz).
 30. Prawo gospodarcze. Prawo upadłościowe i naprawcze (3 godz). Zastaw rejestrowy (0,5 godz). KRS (0,5 godz).
 31. Test i zakończenie (2 godz)