Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej osobom z depresją lub obniżeniem nastroju.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu kursant będzie mógł świadczyć pomoc psychologiczną osobom z depresją lub obniżeniem nastroju.

 

Odbiorcy szkolenia:

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika oraz wszystkie osoby zainteresowane.

 

Program szkolenia:

 1. Klasyfikacja zaburzeń nastroju według ICD-10 i DSM-IV (z elementami DSM-V).
 2. Psychogenna postać depresji: depresje reaktywne (wśród nich depresje w reakcji żałoby), depresje w przebiegu reakcji adaptacyjnych, depresje w przebiegu zaburzeń nerwicowych.
 3. Endogenna (psychotyczna) postać depresji: choroby afektywne jednobiegunowe  i dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne.
 4. Zaburzenia depresyjne: zaburzenia dwubiegunowe (mania, hipomania), psychoza, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne nawracające.
 5. Zaburzenia schizoafektywne (zarówno objawy schizofrenii jak i częste zmiany nastrojów).
 6. Depresja atypowa: maskowana, poporodowa.
 7. Samobójstwa o motywacji psychotycznej i niepsychotycznej.
 8. Objawy zespołu depresyjnego.
 9. Pacjent w depresji z tendencjami samobójczymi.
 10. Rozpoznanie depresji. Diagnoza psychiatryczna i psychoterapeutyczna.
 11. Schorzenia ogólnomedyczne często związane z depresją.
 12. Metody psychoterapii depresji oparte na dowodach.
 13. Zasady psychoterapii poznawczej, behawioralnej i interpersonalnej.
 14. Leczenie depresji: farmakoterapia, psychoterapia.
 15. Depresje u dzieci i młodzieży.
 16. Depresje u kobiet i osób w podeszłym wieku.

 

Czas trwania: 10h

Cena 320zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

       Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł