Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy oraz terapii osób borykających się      z zaburzeniami odżywiania.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu kursant będzie mógł świadczyć pomoc osobom, które mają problemy dotyczące zaburzeń odżywiania.

 

Odbiorcy:

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika oraz wszystkie osoby zainteresowane.

 

Program szkolenia:

 1. Zaburzenia odżywiania się – zagadnienia podstawowe:
 • definicje i historia zaburzeń odżywiania się,
 • obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa w oparciu o ICD-10  i DSM-V,
 • epidemiologia zaburzeń odżywiania się,
 • ocena stanu zdrowia i stopnia zaburzenia, rokowania w zaburzeniach odżywiania się.
 1. Rozumienie zaburzeń odżywiania się:
 • cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się,
 • podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania się,
 • źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania w ujęciu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, społeczno-kulturowym,
 • rodzinna perspektywa rozumienia zaburzeń odżywiania się.
 1. Leczenie i terapia zaburzeń odżywiania:
 • biologiczne metody leczenia zaburzeń odżywiania się,
 • terapia psychodynamiczna i poznawczo-behawioralna – zastosowanie, wskazania i przeciwwskazania, terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się,
 • psychoterapia grupowa w leczeniu zaburzeń odżywiania się,
 • inne formy leczenia i terapii.
 1. Opis i analiza terapii osoby z zaburzeniami odżywiania się.
 2. Diagnoza, projektowanie systemu oddziaływań, praca nad kontraktem z uwzględnieniem systemu rodzinnego u adolescentów.
 3. Przekształcanie obszarów problemowych z użyciem narzędzi terapii.
 4. Analiza zachowań terapeuty utrudniających pracę z pacjentem oraz ćwiczenie zachowań zwiększające skuteczność pomocy.
 5. Trening umiejętności praktycznych.

 

Czas trwania: 10h

Cena 350zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

       Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł