Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami i podstawowymi metodami Dialogu Motywującego oraz praca nad własną motywacją poprzez doświadczenie na sobie samym tego, co przeżywa Klient w trakcie Dialogu Motywującego.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu kursant będzie mógł stosować metody  Dialogu Motywującego jako formę pomocy w  pracy terapeutycznej z pacjentem.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe założenia i metody- terminologia
 2. Definicja DM i filozofia dialogu
 3. Budowanie motywacji
 4. Zasady dialogu motywującego
 5. Fazy zmiany (Prochaska i Diclemente)
 6. Trening umiejętności – warsztat
 7. Metody (odzwierciedlanie, pytania otwarte, dowartościowanie, podsumowania)
 8. Zasady (empatyczne reagowanie, rozwijanie rozbieżności, opór, wspieranie sprawczości)
 9. Język zmiany (wspieranie)

 

Czas trwania: 8h

Cena: 320 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł