CELE: 

Poznanie metod rozwiązywania konfliktów u dzieci, postaw rodzicielskich oraz form pomocy budowania relacji między dziećmi. 

ADRESACI:

 • wychowawcy przedszkolni,
 • opiekunowie w żłobku,
 • osoby pracujące z dziećmi,
 • właściciele placówek edukacyjnych,
 • specjaliści i terapeuci. 

PROGRAM:

 1. Dlaczego dzieci się kłócą? 
 1. Metody rozwiązywania konfliktów, 
 1. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na relację między rodzeństwem, 
 1. Jak pomóc budować dzieciom relację między sobą? 

 

CZAS TRWANIA: 6-8h

CENA: 180zł 

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł