Liczba godzin: 8 godzin

 

Cena szkolenia: 100zł

 

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

Cel szkolenia:

Uczestnik podczas kursu pozna jak rozmawiać, aby lepiej rozpoznawać potrzeby i uczucia drugiej osoby oraz jak się komunikować.

 

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do psychologów.

 

Ramowy program kursu:

 1. Różnice między mózgiem kobiecym, a męskim,
 2. Różnice w zachowaniu kobiet i mężczyzn,
 3. Komunikacja w związku,
 4. Analiza własnych zachowań i ich wpływu na partnera/partnerkę,
 5. Opracowanie konstruktywnych sposobów reagowania,
 6. Ćwiczenia.

 

Efekty uczenia się:

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Zapewniamy:

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne
 • Kameralne grupy

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.