Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu odruchów pierwotnych oraz metod ich wygaszania.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu kursant będzie znał rodzaje odruchów pierwotnych oraz pozyska wiedzę z zakresu wygaszania odruchów pierwotnych u dzieci małych, starszych z MPD oraz pozornie zdrowych  w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

Odbiorcy:

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika oraz wszystkie osoby zainteresowane.

 

Program szkolenia:

 1. Co to jest odruch.
 2. Obraz odruchów pierwotnych:
 • odruch chwytny rąk,
 • odruch chwytny stóp,
 • TOB,
 • ATOS,
 • STOS,
 • odruch Galanta,
 • odruch Moro.
 1. Okres fizjologicznego występowania odruchów pierwotnych.
 2. Diagnostyka odruchów pierwotnych, sposoby testowania – zajęcia praktyczne.
 3. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na rozwój ruchowy dzieci do 1. r.ż.
 4. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na rozwój ruchowy dzieci starszych z MPD.
 5. Patologie w zakresie rozwoju odruchowego. Konsekwencje odruchów słabych i przetrwałych.
 6. Różne poglądy i metody wygaszania odruchów pierwotnych.
 7. Sposoby wygaszania odruchów pierwotnych u dzieci małych, starszych z MPD oraz pozornie zdrowych w wieku przedszkolnym i szkolnym – zajęcia praktyczne.

 

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 599

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł