Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć jak organizować i prowadzić grupy wsparcia. Uczestnik szkolenia zdobędzie również podstawową wiedzę związaną z interwencją kryzysową oraz podstawami psychoterapii.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia absolwent będzie mógł prowadzić grupy wsparcia.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy wsparcia i terapii uzależnień / 2h/:
 • teoretyczne podstawy wsparcia społecznego
 • zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie społeczne
 • terapia osób uzależnionych od alkoholu
 • terapia osób uzależnionych od narkotyków
 1. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia /2h/:
 • organizacja grup wsparcia,
 • czynniki terapeutyczne,
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem przewlekle chorym.
 1. Dobrostan psychiczny. Zdrowie, a choroba /1h/:
 • czym jest zdrowie?
 • czym jest edukacja zdrowotna?
 • czynniki warunkujące zdrowie?
 • edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
 1. Podstawy interwencji kryzysowej /2h/:
 • pojęcie interwencji kryzysowej
 • wybrane modele interwencji kryzysowej
 • procedury postępowania w sytuacji kryzysowej
 • kryzys żałoby i straty
 • samobójstwa w kontekście interwencji kryzysowej
 1. Podstawy psychoterapii /2h/:
 • jak można zostać psychoterapeutą- specyfika zawodu i szkolenie
 • etyka psychoterapeuty: kodeks i dylematy. Co wolno, a czego nie
 • czynniki leczące w psychoterapii
 • diagnoza psychoterapii
 • zjawiska w psychoterapii
 • terapie psychoanalityczne, psychodynamiczne
 • psychoterapia behawioralna

 

 1. Krótkoterminowa terapia elektryczna /1h/:
 • wstęp do elektyzmu w psychoterapii
 • elektyzm w psychoterapii
 • modele terapii elektrycznej
 • motywy zainteresowania psychoterapią integracyjną

 

Czas trwania: 10h

Cena szkolenia: 350

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł