CELE: 

Przybliżenie terminów związanych z neuropsychologią. Przedstawienie podstaw neuropsychologii wraz z zagadnieniami diagnozy i terapii zaburzeń osób w przebiegu dysfunkcji neurologicznych. W szkoleniu zawarto także zagadnienie dobrostanu psychicznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz zdrowia psychicznego.

ADRESACI: 

Psycholodzy praktycy zainteresowani neuropsychologią oraz diagnozą neuropsychologiczną, gotowi do rozwoju wiedzy w dziedzinie neuropsychologii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Nabycie przez uczestników umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej oraz poznanie metod terapeutycznych wybranych deficytów mózgowych. Przełożenie zdobytej wiedzy z teorii na praktykę. Skuteczne zastosowanie zdobytych umiejętności.

PROGRAM:

  1. Przedmiot zainteresowań dziedziny neuropsychologii,
  2. Podstawy neuroanatomiczne zachowania człowieka,
  3. Zaburzenia neuropsychologiczne,
  4. Metody pracy z pacjentem neurologicznym.

CZAS TRWANIA: 8h 

CENA: 300zł

 

ZAPEWNIAMY:

  • materiały szkoleniowe
  • wyposażone sale
  • kameralne grupy

 

PO ZAKOŃCZONYM KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

 

 

 

Koszt certyfikatu – 100zł