Program kursu:

 1. Psychoterapia, a inne formy wsparcia (coaching, konsultacja psychologiczna itp.) – różnice,
 2. Cechy dobrego terapeuty
 3. Mechanizmy obronne, praca z oporem,
 4. Wywiad i obserwacja,
 5. Omówienie podstawowych nurtów psychoterapii – założenia, techniki,
  • Terapia psychodynamiczna, psychoanalityczna
  • Terapia poznawczo-behawioralna,
  • Terapia humanistyczna, terapia Gestalt
  • Terapia systemowa,
  • Nowe nurty w psychoterapii: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, podejście integracyjne, terapia narracyjna, terapia IFS,
 6. Psychoterapia w zaburzeniach psychicznych.

Czas trwania – 8 godzin

cena – 250zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł