CELE:

Przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy niezbędnej do stosowania psychoterapii, oraz wykorzystywanej w leczeniu zaburzeń zdrowia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uzyskanie umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej.

ADRESACI:

Szkolenie adresujemy do osób pragnących w przyszłości pracować w zawodzie psychoterapeuty, lub wyrażających chęć sprawdzić, czy zawód psychoterapeuty będzie dla nich dobrym wyborem. W szczególności jest ono dedykowane:

 • studentom/absolwentom kierunków takich, jak psychologia, czy psychoterapia (w tym także kierunków pokrewnych),
 • lekarzom, specjalistom z tej konkretnie dziedziny, którzy planują podszlifować zdobytą dotychczas wiedzę, utrwalić ją- jednocześnie uzupełniając ją o bogaty materiał zawierający interesujące treści.

PROGRAM: 

 1. Psychoterapia, a inne formy wsparcia (coaching, konsultacja psychologiczna itp.) – różnice,
 2. Cechy dobrego terapeuty
 3. Mechanizmy obronne, praca z oporem,
 4. Wywiad i obserwacja,
 5. Omówienie podstawowych nurtów psychoterapii – założenia, techniki,
  • Terapia psychodynamiczna, psychoanalityczna
  • Terapia poznawczo-behawioralna,
  • Terapia humanistyczna, terapia Gestalt
  • Terapia systemowa,
  • Nowe nurty w psychoterapii: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, podejście integracyjne, terapia narracyjna, terapia IFS,
 6. Psychoterapia w zaburzeniach psychicznych.

CZAS TRWANIA: 8h

CENA: 250zł

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł