CELE: 

1. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i przywódczych liderów, edukatorów oraz osób aktywnych w swoich środowiskach. Oznacza to trening umiejętności psychospołecznych, zdobywanie wiedzy o sobie w relacjach z grupą, ćwiczenia zachowań i umiejętności społecznych.

2. Kształtowanie efektywnych metod pracy z ludźmi, zwłaszcza z grupą i/lub zespołem. Oznacza to trening umiejętności efektywnej pracy z grupą. Poznanie procesów grupowych, mających wpływ na efektywność przywództwa, procesów uczenia i nabywania umiejętności.

3. Zdobycie umiejętności w zakresie moderowania dyskusji w grupie, realizacji projektów i wystąpień publicznych.

4. Pozyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z opracowaniem scenariuszy i prowadzenia szkoleń, dyskusji i spotkań tematycznych.

 

ADRESACI: 

– trenerzy wewnętrzni w firmach;
– coachowie planujący pracę w zawodzie trenera lub doskonalący umiejętności pracy z grupami;
– osoby chcące udoskonalić swoje umiejętności menadżerskie w pracy z grupą;
– trenerzy biznesu – doskonalący swoje umiejętności w obszarze zarządzania sobą;
– osoby dorosłe zainteresowane programem samorozwojowym.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

 • Zapoznanie się z rolą trenera,
 • Poznanie zasad, reguł skutecznej komunikacji z grupą szkoleniową,
 • Wyszczególnienie i charakterystyka faz rozwoju grupy,
 • Sposoby analizy potrzeb szkoleniowych,
 • Przygotowania programu szkolenia i doboru metod prowadzenia zajęć,
 • Efektywne strategie szkoleniowe.

 

PROGRAM:

1. Jak dobrze przygotować szkolenie – schemat szkolenia
2. Wizerunek trenera- czyli jak Cię widzą tak Cię piszą

 • cechy dobrego trenera/lidera/coacha/przywódcy
 • wygląd zewnętrzny, jako element dobrego wrażenia
 •  postawa trenera jako jeden z warunków odbioru treści merytorycznych
 • wzbudzanie zainteresowania słuchaczy poprzez odpowiednią narrację i prezentację
 • praca z głosem – zasady higieny i emisji głosu
 • uatrakcyjnienia prezentacji, czyli techniki wywierania wpływu

3. KOMUNIKACJA – FUNKCJE I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

-Jak wzbudzić zaufanie, zainteresowanie tematem i motywację do pracy
–  Modele komunikacji
– Prawa komunikacji
– Style komunikacyjne
– Komunikacja dla porozumienia
– Asertywność w pracy trenera
– Bariery komunikacyjne, które mogą zaburzyć proces nauki

4. PROCES GRUPOWY
– Etapy procesu grupowego
– Rola trenera w poszczególnych etapach rozwoju grupy
– Role grupowe
– Zespołowe uczenie się
– Komunikacja w grupie – warunek efektywnego współdziałania
– Zjawisko synergii

5. TRUDNY ODBIORCA
– Negatywne postawy uczestników szkolenia
– Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami
– Techniki przełamywania obiekcji i sprzeciwów słuchaczy
– Skuteczne panowanie nad grupą

6. PROCES UCZENIA SIĘ
– Etapy nabywania kompetencji
– Diagnoza preferowanego stylu uczenia się
– Modele myślowe
– Strategie uczenia się
– Rozwój człowieka dorosłego

6. BUDOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA
– Cele szkoleniowe
– Metody i technik realizacji szkoleń
– Dopasowanie metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy
– Tworzenie programu szkolenia i planowanie czasu
– Metody ewaluacji szkoleń
– Tworzenie programu własnego szkolenia

7. METODY PROWADZENIA SZKOLEŃ
– Metody tradycyjne
– Metody aktywizujące
– Dobór ćwiczeń do tematyki szkoleń, grupy odbiorców, warunków i preferencji trenera
– Zalety i wady poszczególnych metod

8. SKUTECZNE STRATEGIE SZKOLENIOWE
– Trener świadomym partnerem biznesowym
– Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
– Warsztat programowy efektywnego trenera
– Efektywne strategie szkoleniowe
– Ocena efektywności szkoleń                                                                                                                                                                                                          -Specyfika pracy z grupą: role w grupie, znaczenie procesu grupowego,
-Rodzaje zadań treningowych: energetyzujące, integracyjne, komunikacyjne itp.

CZAS TRWANIA: 8h

CENA: 300zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

 

 

Koszt certyfikatu – 100zł